Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PUL BASKILI POSTA KARTLARI
2001.02 (1)
Saat Kuleleri 2001 - Kastamonu Saat Kulesi


Kastamonu Saat Kulesi
Şehrin doğusunda yer alır. Kastamonu Valilerinden Abdurrahman Nurettin paşa tarafından 1885 yılında yaptırılmıştır. Kare kaideli, 12 metre yükseklikte olan kule, açık sarı ve açık yeşil kesme taştan yapılmıştır.
2001.03 (2)
Saat Kuleleri 2001 - Tokat Saat Kulesi


Tokat Saat Kulesi
Mutasarrıf Bekir Paşa ve Belediye Reisi Enver Paşanın çabalarıyla1902 yılında yaptırılmıştır. Kare kaideli kule, aşağıdan yukarıya doğru incelen sekizgen gövdeli ve beş katlıdır. En üst katta bir balkon, onun üzerinde de dört yönde yuvarlak saat kadranı yer alır.
2001.04 (3)
Saat Kuleleri 2001 - Yenişehir Saat Kulesi


Yenişehir Saat Kulesi
Şehrin merkezindeki Cumhuriyet alanında yer alır. Kule, Kaymakam Necmettin Bey ve Belediye Reisi Mehmet Gökgöz tarafından Müteahhit Halil Balcıya 1936 yılında yaptırılmıştır. Sekizgen oluşturan kule, sekiz katlı ve 18 metre yüksekliktedir. Kesme taştan yapılmıştır. Ortasında balkon, en üstte de ahşap bir köşk bulunur.
2001.05 (4)
Saat Kuleleri 2001 - Adana Saat Kulesi


Adana Saat Kulesi
Ulu Camii Mahallesi, Hükümet Caddesi üzerindedir. Adana Valisi Abidin Paşa tarafından 1882 yılında yaptırılmıştır. Kule, tuğladan kare prizma şeklinde, 35 metre yüksekliktedir.
2001.06 (5)
Saat Kuleleri 2001 - Bilecik Saat Kulesi


Bilecik Saat Kulesi
Şehre hakim bir tepe üzerinde 1907 yılında Ertuğrul Mutasarrıfı Musa Kazım Bey tarafından yaptırılmıştır. Kule, yukarıdan. aşağı doğru genişleyen dört dikdörtgen prizmadan oluşur. Üst kattaki ahşap bloğun dört cephesinde birer saat yer alır.
2001.07 (6)
Saat Kuleleri 2001 - Çorum Saat Kulesi


Çorum Saat Kulesi
Kule şehrin merkezindedir. 1896 yılında Çorumlu Yedisekiz Haşan Paşa tarafından yaptırılmıştır. Sarı kesme taştan yapılan saat kulesi 28 metre yüksekliğindedir. Kule sekizgen kaideli, 24 köşeli gövdeli ve kare prizma peteklidir.
2001.08 (7)
Saat Kuleleri 2001 - İstanbul Tophane ( Nusretiye Camii ) Saat Kulesi


İstanbul Tophane ( Nusretiye Camii ) Saat Kulesi
Tophane kışlası önünde ve Nusretiye Camiinin güneyinde bulumaktadır. Sultan Abdülmecit tarafından yaptırılmıştır. Aşağıdan yukarı doğru incelen, 15 metre yüksekliğindeki ; kule dört katlıdır.
2001.09 (8)
Saat Kuleleri 2001 - Göynük Saat Kulesi


Göynük Saat Kulesi
Şehrin yamacında yer alan saat kulesi, Göynük Kaymakamı Hurşit Bey tarafından, Kurtuluş savaşının anısına zafer anıtı ve saat kulesi olarak yaptırılmıştır. Aşağıdan yukarı doğru incelen kule, 10-12 metre yüksekliğinde, altıgen gövdeli ve üç katlıdır.
2001.10 (9)
Saat Kuleleri 2001 - İzmit Saat Kulesi


İzmit Saat Kulesi
1901 yılında Kıbrıslı Kamil Paşa Başkanlığında bir komisyon tarafından yaptırılmıştır. Konak meydanındadır. Dört basamaklı bir platform üzerinde kurulan saat kulesi 25 metre yüksekliğinde dört katlı ve sekizgeni kaidelidir.
Kartların arka yüzünde hiçbir baskı yoktur.
09.07.2001 Tarihihde, Saat Kuleleri konulu 2 değişik değerli ( A ve PC )* 9 adet Pul Baskılı Posta Kartları satışa sunulmuştur.
Basım Adedi: 5.000 ( Tahminen )
Grafik Tasarımı: Açıklanmadı
Basımevi: PTT Genel Müdürlüğü Matbaası - 2001 Ankara
Boyotu:157 x 105 mm.
* ( A ) Değeri Yurtiçi ( PC ) Değeri Yurtdışı Gönderileri bedeli anlamındadır ve değişgendir.
Gönderi bedeli arttırıldığında kartın satış bedelide artmıştır.
PUL BASKILI POSTA KARTLARI İLE ÖZEL TARİH DAMGASI ( PBPKÖTD )

PBPKÖTD.2001.02
Saat Kulelerimiz

00001

2001.02.01
( A ) Değerli
Özel Tarih Damgalı
Pul Baskılı Posta Kartı Bulunamadı.
2001.02.02
( A ) Değerli
Özel Tarih Damgalı
Pul Baskılı Posta Kartı Bulunamadı.
2001.02.03
( A ) Değerli
Özel Tarih Damgalı
Pul Baskılı Posta Kartı Bulunamadı.
2001.02.04
( PC ) Değerli
Özel Tarih Damgalı
Pul Baskılı Posta Kartı Bulunamadı.
2001.02.05
( PC ) Değerli
Özel Tarih Damgalı
Pul Baskılı Posta Kartı Bulunamadı.
2001.02.06
( PC ) Değerli
Özel Tarih Damgalı
Pul Baskılı Posta Kartı Bulunamadı.
2001.02.07
( PC ) Değerli
Özel Tarih Damgalı
Pul Baskılı Posta Kartı Bulunamadı.
2001.02.08
( PC ) Değerli
Özel Tarih Damgalı
Pul Baskılı Posta Kartı Bulunamadı.
2001.02.09
( PC ) Değerli
Özel Tarih Damgalı
Pul Baskılı Posta Kartı Bulunamadı.

Özel Tarih Damgalı Pul Baskılı Posta Kartları
Sizde Bulunuyorsa Tarayıp (Scan edip) elde edilen resmi
filateli@pulhane.com adresine
e.posta ile gönderirseniz bu sitenin tamamlanmasına yardım etmiş olursunuz.
TEŞEKKÜRLER
09.07.2001Tarihihde, Saat Kuleleri Konulu Pul Baskılı Posta Kartları bastırılması nedeniyle,
Özel Tarih Damgası
yaptırılmış, anılan tarihde,
Saat Kuleleri 09.07.2001 Ankara
 
ibareli Özel Tarih Damgası kullanılmıştır.

Özel Gün Zarfı ve Pul Baskılı Posta Kartı ile Özel Tarih Damgası 2001 Listesi


2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.