Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PUL BASKILI POSTA KARTLARI
2000.02
Saat Kulelerimiz 2000 - Sungurlu Saat Kulesi

Sungurlu Saat Kulesi
Şehir merkezinde bulunan kule, 1891 yılında Kaymakam Edip Bey tarafından yaptırılmıştır. Miman Yozgatlı Şakir Usta’dır. Yapı kare prizma gövdelidir. Kesme taştan yapılan kulenin üst katında ahşap bir köşk ve onun altında dört yönde yuvarlak saat kadranı ve onun altında da demir parmaklıklı balkon vardır. Kuleye, kuzeyden açılan yuvarlak kemerli kapıdan, ahşap merdivenlerle çıkılır.
2000.03
Saat Kulelerimiz 2000 - Kayseri Saat Kulesi


Kayseri Saat Kulesi
Saat Kulesi şehir merkezindeki Cumhuriyet Meydanında bulunmaktadır. 1906 yılında yaptırılmıştır. Kare prizma şeklinde, yaklaşık 10 m. yüksekliğindeki kule üç kata bölünmüştür. Köşelerde katları boydan boya kateden dikdörtgen silmeler vardır. En üst katta, dört yönde saat kadranları bulunur.
2000.04
Saat Kulelerimiz 2000 - Yozgat Saat Kulesi


Yozgat Saat Kulesi
Yapı şehrin merkezinde yükselen kare prizma gövdeli uzun bir kuledir. Kuleyi, 1908 yılında Tevfikizade Ahmet Bey, belediye başkanlığı sırasında yaptırmıştır. Miman Şakir Usta’dır. Kule, enine silmelerle altı kata bölünmüştür. Üst kısmı şeref gibi balkonla çevrilmiştir. Üzerini çan şeklinde bir külah örter. Külahın altında, her yüzeyde bir saat kadranı yer alır.
2000.05
Saat Kulelerimiz 2000 - Antalya Saat Kulesi


Antalya Saat kulesi
Şehrin merkezindeki Kale Kapısı Mevkiinde, dış surlar üzerinde yer alır. Kim tarafından inşa edildiği kesin olarak bilinmemekle birlikte II. Abdülhamit Döneminde yapılmış olabileceği tahmin edilmektedir. Kaim kare sur kütlesi üzerinde yükselen saat kulesi, kare gövdelidir. Gövdenin altında bir, üzerinde üç sıra silme bulunur. Bu silmeler arasında dört cephede birer saat kadranı yer alır.
2000.06
Saat Kulelerimiz 2000 - Bursa Saat Kulesi


Bursa Saat Kulesi
Tophane Semtinde, Osman ve Orhan Gazi Türbelerinin kuzeyindeki park içindedir. Kule 1905 yılında tamamlanarak törenle açılmıştır. Saat kulesi, 33 m yüksekliğinde ve kesme taştan yapılmıştır. Gövdesindeki beş profilli saçak, kuleyi aşağıdan yukarı doğru altı parçaya böler. Her katın dört cephesinde yuvarlak kemerli dikdörtgen pencereler yer alır. En üst katın her yüzünde yuvarlak kadranlı birer saat bulunur.
2000.07
Saat Kulelerimiz 2000 - Çanakkale Saat Kulesi


Çanakkale Saat Kulesi
Şehir merkezinde iki sokak arasındadır. Kaidesinde yer alan silinmiş çeşme kitabesi vardır. Kitabeye göre
1897-1898 tarihinde, II. Abdülhamit Döneminde, Cemil Paşa tarafından yaptırılmıştır. Saat Kulesi kare planlı, aşağıdan yukarıya doğru incelen bir görünüşe sahiptir.
2000.08
Saat Kulelerimiz 2000 - Dolmabahçe Saat Kulesi


Dolmabahçe Saat Kulesi
Saltanat Kapısı ile Bezm-i Alem Valide Sultan arasında yer alan Saat Kulesinin yapımına II. Abdülhamit’in emriyle 1890 yılında başlandığı ve 1894 yılında da bitirildiği bilinmektedir. Aşağıdan yukan doğru incelen dört katlı kule, yaklaşık olarak 30 m. yüksekliktedir.
2000.09
Saat Kulelerimiz 2000 - İzmir Saat Kulesi


İzmir Saat Kulesi
Saat Kulesi, 1901 yılında yaptırılmıştır. Kulenin mimarı İzmir’li S.Raymond’dur. Dört basamaklı haç biçiminde bir platform üzerinde kurulan saat kulesi, 25 m. yüksekliğinde, dört katlı ve sekizgen kaidelidir.
Gövdenin üst bölümü üç sıra mukamasla genişletilmiş ve dış yüzüne dört adet 75 cm. çapında saat konulmuştur. Saatini Alman imparatoru II. Wilhelm hediye etmiştir.
2000.10
Saat Kulelerimiz 2000 - Yıldız Sarayı Saat Kulesi


Yıldız Sarayı Saat Kulesi
Hamidiye Camiinin avlusunun köşesinde yer alır. Kulenin güneye açılan kapısı ve diğer yönlerdeki pencere üzerlerinde kitabeler görülür. Saat kulesi 1892-1893 yılında Sultan II Abdülhamit tarafından yaptırılmıştır. 20 metreye yakın yüksekliğe sahip olan kule, aşağıdan yukarıya doğru incelen kare prizma gövdelidir.

Kartların arka yüzünde hiçbir baskı yoktur.
17.07.2000 Tarihihde Saat Kulelerimiz konulu 2 değişik değerli ( 3 adet A ve 6 adet PC )* 9 adet
Pul Baskılı Posta Kartları satışa sunulmuştur.

Basım Adedi: 5.000 ( Herbiri )
Grafik Tasarımı: Açıklanmadı
Basımevi: PTT Genel Müdürlüğü Matbaası - 2000 Ankara
Boyotu:157 x 105 mm.

* ( A ) Değeri Yurtiçi ( PC ) Değeri Yurtdışı Gönderileri bedeli anlamındadır ve değişgendir.
Gönderi bedeli arttırıldığında kartın satış bedelide artmıştır.
PUL BASKILI POSTA KARTLARI İLE ÖZEL TARİH DAMGASI ( PBPKÖTD )

PBPKÖTD.2000.01
Saat Kulelerimiz

00001

2000.01.01
( A ) Değerli
İlk Gün Damgalı
Pul Baskılı Posta Kartı Bulunamadı.
2000.01.02
( A ) Değerli
İlk Gün Damgalı
Pul Baskılı Posta Kartı Bulunamadı.
2000.01.03
( A ) Değerli
İlk Gün Damgalı
Pul Baskılı Posta Kartı Bulunamadı.
2000.01.04
( PC ) Değerli
İlk Gün Damgalı
Pul Baskılı Posta Kartı Bulunamadı.
2000.01.05
( PC ) Değerli
İlk Gün Damgalı
Pul Baskılı Posta Kartı Bulunamadı.
2000.01.06
( PC ) Değerli
İlk Gün Damgalı
Pul Baskılı Posta Kartı Bulunamadı.
2000.01.07
( PC ) Değerli
İlk Gün Damgalı
Pul Baskılı Posta Kartı Bulunamadı.
2000.09
( PC ) Değerli
İlk Gün Damgalı
Pul Baskılı Posta Kartı Bulunamadı.

İlk Gün Damgalı Pul Baskılı Posta Kartları
Sizde Bulunuyorsa Tarayıp (Scan edip) elde edilen resmi
filateli@pulhane.com adresine
e.posta ile gönderirseniz bu sitenin tamamlanmasına yardım etmiş olursunuz.
TEŞEKKÜRLER


2000.01.08

Saat Kulelerimiz Konulu Pul Baskılı Posta Kartları bastırılması nedeniyle,
İlk Gün Damgası
yaptırılmış, anılan tarihde,
Saat Kuleleri 17.07.2000 Ankara
 
ibareli İlk Gün Damgası kullanılmıştır.

Özel Gün Zarfı ve Pul Baskılı Posta Kartı ileTarih ( Gün ) Damgası 2000 Listesi


2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.