Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 2018 Yılınının ( 18. ) serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
Seri Numarası: 1268
2018.18
Dünya Çevre Günü - Yenilenebilir Enerji
2018-18-B05
4337-Blok 190
İsfila Blok no: 189,
Pul no: 4826-4827

2018-18-01
4337/1-4826
2018-18-02
4337/2-4827

Pullar ayrıca tabaka halinde basılmamıştır.
Sunum:
05.06.2018 tarihinde, Dünya Çevre Günü - Yenilenebilir Enerji konulu, Ülkemizdeki Yenilebilir enerji kaynaklarına dikkat çekmek amacıyla iki değerli pullu Anma Bloğu, 2,00 TL + 2,00 TL = 4,00 TL, anma bloğuna ait İlk Gün Zarfı 5,00 TL bedelle PTT İşyerlerinde, www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunulmuştur. ,

PTT Pul Müzesi Anafartalar Mahallesi Atatürk Bulvarı No:13 Ulus/ANKARA adresinde,
DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ ( YENİLEBİLİR ENERJİ ) 05.06.2018 ANKARA

ibareli İlk Gün Damgası kullanılmıştır.


Anma Bloğunun Değeri: 2,00 TL + 2,00 TL = 4,00 TL
1 Dolar = 4,6225 TL / 0,87 $, 1 Euro = 5,4059 TL / 0,74 €
Çıkış Tarihi: 05.06.2018, Son Satış Tarihi: Tükeninceye kadar.
Basım Adedi: 100.000 adet 2 pullu Anma Bloğu serisidir.
Bloğun Boyutu: 120 × 80 mm. Pulların Boyutu: 52 × 36 mm. Dantel:
Baskı Yöntemi: Dijital Baskı
Basımevi: PTT Matbaası - Ankara
Grafik Tasarım: Açıklanmadı

Seri Numarası: 1268
PTT Kodu: 1001-379, PTT Sayfa: 1249
Konu: Dünya Çevre Günü - Yenilenebilir Enerji

Ülkemizde tarihçesi daha eskilere uzansa da, 2005 yılı yenilenebilir enerji uygulamaları açısından bir başlangıçtır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanımının yaygınlaştırılması, bu kaynakların güvenilir, ekonomik ve kaliteli biçimde ekonomiye kazandırılması, kaynak çeşitliliğinin artırılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması, atıkların değerlendirilmesi, çevrenin korunması ve bu amaçla Posta Damgalırın gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan imalat sektörünün geliştirilmesi amacı ile Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına ilişkin Kanun 18/5/2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Bu tarihten günümüze kadar, önemli miktarda yenilenebilir enerji potansiyeline sahip olan ülkemizde özellikle hidroelektrik, rüzgar, güneş, jeotermal ve biyokütle kaynaklarının elektrik üretimi amaçlı kullanımı giderek artmıştır.
Türkiye'de Rüzgar Enerjisi: Türkiye önemli miktarda rüzgar enerjisi potansiyeline sahiptir. Karasal bölgelerdeki rüzgar potansiyeli 38.000 MW, deniz üstü rüzgar potansiyeli ise 10.000 MW olarak belirlenmiştir.
Türkiye'de Hidroelektrik Enerji: Türkiye'nin ekonomik hidroelektrik enerji potansiyeli 160.000 GWh/yıl olup hidroelektrik santral kurulu gücü 2017 yılı Mart ayı sonu itibarı ile 26.866 MVV'dır.
Türkiye'de Güneş Enerjisi: Türkiye coğrafi konumu itibarı ile güneş enerjisinden yararlanılması için çok uygun doğal koşullara sahiptir. Akdeniz güneş kuşağında yer alması nedeniyle ülkemiz İspanya ve Portekiz gibi Akdeniz ülkelerine benzer güneş ışıma değerlerine sahiptir. Aralık 2017 itibari ile kurulu gücümüz 3420 MW değerine ulaşmıştır. Ülkemizde genellikte güneş enerjisinden yararlanma biçimi, güneş enerjisinin termal enerjiye dönüştürülerek su ısıtma amaçlı kullanılması şeklindedir.
Türkiye'de Jeotermal Enerji: Türkiye jeotermal kaynak açısından zengin bir ülkedir ve betirlenen teknik termal güç kapasitesi 31500 MVVt'dır. Jeotermal kaynak potansiyelinin yüksek olduğu alanlar Batı Anadolu bölgesinde bulunmaktadır. Türkiye'de jeotermal enerji, doğrudan merkezi ısıtma sistemlerinde, sera ısıtmasında ve termal turizmde kullanılmaktadır.
Türkiye'de Biyokütle ve Biyogaz: Ülkemizin biyokütle kaynaklarını tarımsal, hayvansal atıklar ile, organik kentsel ve orman atıkları oluşturmaktadır. Türkiye'nin biyokütle atık potansiyeli yaklaşık 8.6 milyon TEP (ton eşdeğer petrol) olup; bu potansiyelinin 6 milyon TEP değerindeki kısmı ısıtma amaçtı kullanılmaktadır. Ülkemizin biyogaz potansiyeli değerlendirilmesi çalışmaları sonunda Türkiye'nin yaklaşık 2 MTEP gibi önemli miktarda biyogaz potansiyeline sahip olduğu sonucuna varılmıştır.

Konu ile ilgili diğer pulları görmek isterseniz Tıklayınız ( Dünya Çevre Günü ).
Konu ile ilgili diğer pulları görmek isterseniz Tıklayınız ( Çevre Sorunları ). 
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
İlk Gün Damgalı Zarfın Dolaşıma sunulduğu günkü değeri, 5.00 TL dir.
Üretim Adedi: 2.500 Adet

Zarfın Boyutu: 210 × 140 mm.

2018.18
Seri no: 12682004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.