Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 2018 Yılınının ( 14. ) serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
Seri Numarası: 1265
2018.14
Konulu Sürekli Posta Pulları

Danıştay'ın Kuruluşunun 150. Yılı

2018-14-01
4333-4821
2018-14-02
4334-4822
Sunum:
10.05.2018 tarihinde, Danıştay'ın Kuruluşunun 150. Yılı Konulu Sürekli Posta Pulları, iki değerli olarak, 1,00 TL ve 2,00 TL olmak üzere toplam 3,00 TL, sürekli posta pullarına ait İlk Gün Zarfı 4,00 TL bedelle PTT İşyerlerinde, www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunulmuştur.

PTT Pul Müzesi Anafartalar Mahallesi No13 Atatürk Bulvarı Ulus/ANKARA adresinde,
DANIŞTAYIN KURULUŞUNUN - 150. YILI KONULU SÜREKLİ POSTA PULLARI - 10.05.2018 ANKARA
ibareli İlk Gün Damgası kullanılmıştır.


Sürekli Posta Pullarının Değerleri: 1,00 TL ve 2,00 TL = 3,00 TL
1 Dolar = 4,2807 TL / 0,70 $, 1 Euro = 5,0836 TL / 0,59 €
Çıkış Tarihi: 10.05.2018, Son Satış Tarihi: Tükeninceye kadar.
Basım Adedi: 500.000 adet Sürekli seridir, 2 puldan oluşan seri toplam 1 milyon adettir.
1,00 TL 500.000 adet, 2,00 TL 500.000 adet.
Pulların Boyutu: 36 × 26 mm. Dantel:
Baskı Yöntemi: Dijital Baskı
Basımevi: PTT Matbaası - Ankara
Grafik Tasarım: Açıklanmadı

Seri Numarası: 1265
PTT Kodu: 1002-63, PTT Sayfa: 1245
Konu: Danıştay'ın Kuruluşunun 150. Yılı

Danıştay'ın temelleri 1838’de Sultan II. Mahmut tarafından kurulan Meclisi Vâlâ-yı Ahkâmı Adliye'ye dayanmaktadır. O dönemde adeta bir danışma meclisi, bir ön parlamento işlevi görmektedir.
Danıştay, Sultan Abdülaziz'in kuvvetler ayrılığı ilkesine de değinen ünlü nutkunun Bâb-ı Ali'de Sadrazam Mehmet Emin Ali Paşa tarafından okunması ile, 10 Mayıs 1868 tarihinde Şûra-yı Devlet adıyla hukuk sisteminde yerini almıştır. Şûra-yı Devletin kurulması, Osmanlı İmparatorluğu'nda 19. Yüzyılın ilk yarısında başlayan modern devlet düşüncesinin gelişmesini ve yenileşme hareketlerini hızlandıran itici bir güç olmuştur,
Danıştay, Osmanlı İmparatorluğu döneminde 54 yıl hizmet verdikten sonra 4 Kasım 1922'de İstanbul'daki bütün merkez kuruluşlarının TBMM Hükümetinin yönetimine geçmesiyle TBMM bünyesinde işlevini sürdürmeye devam etmiştir,
6 Temmuz 1927 tarihinde çıkarılan 669 sayılı Kanunla kuruluşu yeniden düzenlenen Danıştay, yeni yapısıyla kurumsallaşmıştır.
1924, 1961 ve 1982 Anayasalarında Anayasal bir kurum olarak yer alan Danıştay 1982 yılında ilk derece idari yargı mercileri olan idare ve vergi mahkemelerinin kurulması ile, danışma görevi yanında, aynı zamanda temyiz mercii olarak yüksek mahkemeler arasındaki yerini almıştır.
Günümüzde Danıştay, yürütme erkine yardımcı bir inceleme, danışma ve karar organı olmasının yanı sıra, aktarılan yasal ve yapısal değişiklikler doğrultusunda idare mahkemelerinin ivedi yargılama usulüne tabi uyuşmazlıklar hakkında verdikleri kararlar ile bölge idare mahkemelerinin temyiz yolu açık olan nihai kararların ve ilk derece mahkemesi sıfatıyla Danıştay'ın verdiği nihai kararların temyiz mercii olarak yargı görevini sürdürmektedir.
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
İlk Gün Damgalı Zarfın Dolaşıma sunulduğu günkü değeri, 4.00 TLdir.
Üretim Adedi: 2.000 Adet

Zarfın Boyutu: 180 × 110 mm.

2018.14
Seri no: 1265
2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.