Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 2018 Yılınının ( 4. ) serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
Seri Numarası: 1255
2018.04
Konulu Sürekli Posta Pulu
Yargıtay'ın Kuruluşunun 150. Yılı

2018-04-01
4312-4800
Sunum:
06.03.2018 tarihinde, Yargıtay'ın Kuruluşunun 150. Yılı Konulu Sürekli Posta Pulu, 2,00 TL, sürekli posta puluna ait İlk Gün Zarfı 3,00 TL bedelle PTT İşyerlerinde, www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunulmuştur.

Kızılay PTT Merkez Müdürlüğü İzmir-2 Cad. No:40 Kızılay/ANKARA adresinde,
YARGITAY'IN KURULUŞUNUN 150. YILI KONULU SÜREKLİ POSTA PULU 06.03.2018 ANKARA

ibareli İlk Gün Damgası kullanılmıştır.


Anma Pulunun Değeri: 2,00 TL
1 Dolar = 3,8126 TL / 0,52 $, 1 Euro = 4,7085 TL / 0,42 €
Çıkış Tarihi: 06.03.2018, Son Satış Tarihi: Tükeninceye kadar.
Basım Adedi: 1.000.000 adet tek pullu Sürekli Posta Pulu serisidir.
Pulun Boyutu: 26 × 36 mm. Dantel:
Baskı Yöntemi: Dijital Baskı
Basımevi: PTT Matbaası - Ankara
Grafik Tasarım: Açıklanmadı

Seri Numarası: 1255
PTT Kodu: 1002-59, PTT Sayfa: 1235
Konu: Yargıtay'ın Kuruluşunun 150. Yılı

Osmanlı Devleti'nde Mahkemelerin kararlarını inceleyerek, yanlış olanları bozma yetkisine sahip bir yüksek mahkeme 19. Yüzyıla kadar kurulmuş değildi. İslam Hukukunda temyiz yoluna benzer bir yol vardı, ancak bir Yüksek Mahkeme yoktu. İlk kez 6 Mart 1868 tarihinde Meclis-i Vâlâ-i Ahkâm-ı Adliye isimli kurul Sultan Abdülaziz'in fermanı ile ikiye bölünmüş ve adli konularla ilgili bölüme Divan-ı Ahkam-ı Adliye ismi verilerek bir yüksek mahkeme kurulmuştur. Adli Hükümler Kurulu anlamına gelen Divan-ı Ahkam-ı Adliye Yargıtay'ın ilk halidir. Divan-ı Ahkam-ı Adliye'nin ilk Başkanlığına Halep Valisi Ahmet Cevdet Paşa atanmıştır.
Sultan Abdülaziz Mahkemenin kuruluşuna ilişkin fermanda Mahkemenin kurulmasına ilişkin kuvvetler ayrılığı fikrine değinerek aşağıdaki şekilde beyanda bulunmuştur:
Hem devlet ve memleketçe hem kişilerin hak ve güvenlikleri bakımından en çok gerekli bulunan reformlardan biri dahi hukuk işlerinin mülki işlerden ve yürütmeyle görevli hükümetten ayrılmasıdır. Bu önemli işin de biran önce yoluna konulması adalete değer veren Sultan'ın en büyük arzusudur.
Fermanda Divan-ı Ahkam-ı Adliye bir Meclis-i Müstakil yani bağımsız bir kurul olarak tanımlanmıştır. 18.06.1879 günlü Nizamiye Mahkemelerinin Kuruluş Kanunu ile Yargıtay’ın kuruluşuna bir düzen verilmiştir. Bu kanun ile Yargıtay artık Dıvan-ı Ahkam-ı Adliye içinde bir mahkeme olmayıp başlı başına bir mahkemedir. Başsavcılık da ilk defa bu kanunda yer almıştır. Anadolu topraklarının işgali ve Milli Mücadelenin başlamasıyla beraber 23 Nisan 1920'de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi toplandıktan sonra ilk çıkardığı kanunlardan biri 7 Haziran 1920 tarihli 4 sayılı kanundur. Kanun başlığı Muvakkat Temyiz Hey'eti Teşkiline Dair Kanundur. Kanunun gerekçesi ise İstanbul'un düşman işgaline girmesinden dolayı evrakın İstanbul'a gönderilememesidir. Bu şekilde Sivas'ta bir temyiz mahkemesi kurulmuş ve iki Yargıtay aynı anda faaliyetlerine devam etmiştir. Sivas'taki mahkeme hükümet konağında faaliyetlerini sürdürmüştür.
Cumhuriyetin ilanından hemen sonra ise 14.11.1923 tarihli ve 371 sayılı kanun ile Sivas'taki geçici temyiz kurulu kaldırılarak Eskişehir'de Yargıtay kurulmuştur. Bu Mahkeme faaliyetlerine Türe Sokak’ta bulunan Adalet ilkokülu’nda devam etmiştir. Daha sonra 10.06.1935 günlü ve 2769 sayılı kanun gereğince 1935 bütçe yılı içinde Yargıtay Ankara'ya taşınmıştır. Ankara'ya nakil 1935 yılı adli ara vermesinde gerçekleştirilmiş olup, Eylül 1935 tarihinde Ankara'da çalışmaya başlamıştır. Naklin gerekçesi ise Hakimlerin diğer kurullardaki görevleri ve Adalet Bakanlığı ile ilişkilerdir.
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
İlk Gün Damgalı Zarfın Dolaşıma sunulduğu günkü değeri, 3,00 TL dir.
Üretim Adedi: 2.000 Adet

Zarfın Boyutu: 180 × 110 mm.

2018.04
Seri no: 1255
2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.