Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 2016 Yılınının 24. serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
Seri Numarası: 1218
2016.24
26. Dünya Posta Birliği ( UPU ) Kongresi

2016-24-01
4229-4687

2016-24-B15
4230-Blok 167

2016-24-02
4230/1-4688
2016-24-03
4230/1-4689
2016-24-04
4230/1-4690
2016-24-05
4230/1-4691
2016-24-06
4230/1-4682

Seri Numaralı Danteli beş pullu Blok 7.000 adet basılmıştır.
Portföy içerisinde diğer filatelik ürünlerle birlikte 25,00 TL bedelle dolaşıma sunulmuştur.

Dantelli beş pullu olarak dolaşıma sunulan Seri numaralı blok ön yüzüne numara basılan ( 30 ) otuzuncu bloktur.
25,00 TL ye ancak alınabilen Pul 1,60 TL × 5 = 8,00 TL kullanılmamalıdır. Blok halinde korunmalıdır.
Sunum:
20.09.2016 tarihinde, 26. Dünya Posta Birliği ( UPU ) Kongresi konulu Anma Pulu, 3,20 TL, söz konusu Anma Puluna ait İlk Gün Zarfı 4,00 TL bedelle tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde ve Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus - Ankara adresinde ve www.filateli.gov.tr web sitesinde satışa sunulmuştur.

Hilton İstanbul Bomonti Hotel Silahşör Caddesi No:42 Şişli/İSTANBUL ( Sadece Katılımcılar İçin ) ve Sirkeci PTT Merkez Müdürlüğü Sirkeci İSTANBUL adreslerinde,
26 UPU CONGRESS ISTANBUL 2016
26. DÜNYA POSTA BİRLİĞİ ( UPU ) KONGRESİ 20.09.2016 İSTANBUL

ibareli İlk Gün Damgası kullanılmıştır.

Pul Portföyü: İçerisinde 3,20 TL bedelli 1 adet Anma Pulu ve beş değerli 5 x 1,60 TL olmak üzere toplam 8,00 TL bedelli Seri Numaralı Anma Bloğu ( 168 x 134 mm boyutunda )( 7.000 adet ) ile 4,00TL bedelli İlk Gün Zarfının yer aldıği Pul Portföyü 25,00 TL bedelle, dolaşıma sunulmuştur.

Anma Pulunun Değeri: 3,20 TL
1 Dolar = 2,9839 TL / 1,07 $, 1 Euro = 3,3392 / 0,96 €
Çıkış Tarihi: 20.09.2016, Son Satış Tarihi: Tükeninceye Kadar
Basım Adedi: 100.000 adet, 1 puldan oluşan seri
Pulun Boyutu: 78 x 36 mm. Dantel: 13
Grafik Tasarım: Merye Köseoğlu

Seri Numaralı Anma Bloğunun Değeri: 1,60 TL × 5 olmak üzere toplam 8,00 TL ( Yanlız Portföy içerisinde satılmıştır. )
Portföyün Değeri: 25.00 TL, 8,38 $, 7,49 € dir. )
Basım Adedi: 7.000 adet, 1 puldan oluşan Blok seri
Anma Bloğunun Boyutu: 168 × 134 mm. Pulun Boyutu: 64 x 21 mm. Dantel: 13
Grafik Tasarım: Ayşe Ertürk Bıçakcı
Baskı Yöntemi: Dijital
Basımevi: PTT Matbaas

Seri Numarası: 1218
PTT Kodu: 1001 - 341, PTT Sayfa: 1194
Konu: 26. Dünya Posta Birliği ( UPU ) Kongresi

PTT A.Ş. 192 üyeden oluşan ve yurtdışı posta ve paralı posta hizmetlerine ilişkin kararların alındığı 1874’te kurulan ve 1948’den beri Birleşmiş Milletler’in bir ihtisas organı olan Dünya Posta Birliği’nin ( UPU ) kurucu üyeleri arasmda yer almaktadır.
Tüm üye ülkelerin uygulamakta olduğu işletmeye yönelik kararlar her dört yılda bir düzenlenen UPU Kongrelerinde alınmakta ve Kongre posta sektöründe düzenlenen en büyük ve en önemli toplantı olarak değerlendirilmektedir.
Kongre 19 Eylül - 07 Ekim 2016 tarihleri arasmda İstanbul'da Hilton Bomonti Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir.
İstanbul'da düzenlenen Kongre organizasyonu Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı himayesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile koordine edilmek suretiyle atanmış işletmeci sıfatı ile PTT A.Ş. tarafından yapılmıştır.
Aynca UPU İdari Konseyinin başkanlığı da dört yıl süresince 2020 yılında yapılacak Kongreye kadar Türkiye tarafından üstlenilecektir.
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
İlk Gün Damgalı Zarfın Dolaşıma sunulduğu günkü değeri, 4,00 TL dir.
Üretim Adedi: 2.500 Adet + 7.000 ( Pul Portföyü içinde )
Zarfı Boyutu: 180 × 110 mm.


2016.24
Seri no: 1218

Pul Porföyleri
26. Dünya Posta Birliği ( UPU ) Kongresi
20.09.2016 tarihinde 26. Dünya Posta Birliği ( UPU ) Kongresi konulu Pul Portföyü,
İçerisinde 3,20 TL bedelli 1 adet Anma Pulu ve beş değerli 5 x 1,60 TL olmak üzere toplam 8,00 TL bedelli Seri Numaralı Anma Bloğu ( 168 x 134 mm boyutunda ) ile 4,00TL bedelli İlk Gün Zarfının yer aldıği Pul Portföyü 25,00 TL bedelle, dolaşıma sunulmuştur.
Pul Portföyünün Boyutu: 166 × 242 mm. 3 Sayfa
Üretim Adeti: 7.000 adet
Portföyler Listesi2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.