Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 2013 Yılınının 2. serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
2013.02
Türk Pulunun 150. Yılı

2013.02.B01
4001-B102-B104

2013.02.01
4001/1-4535-4403
2013.02.02
4001/2-4336-4404
2013.02.03
4001/3-4537-4405
2013.02.04
4001/4-4538-4406

Pullar ayrıca tabaka halinde basılmamıştır.

2013.02.B02
4002-B103-B105
2013-02-05
4002/1-4539-4407

Seri Numaralı Danteli bir pullu Blok 4.000 adet basılmıştır.
Portföy içerisinde diğer filatelik ürünlerle birlikte 15,00 TL bedelle dolaşıma sunulmuştur.

Dantelli bir pullu olarak dolaşıma sunulan Seri numaralı blok ön yüzüne numara basılan ( 7 ) yedinci bloktur.
Pul haline getirildiğinde numara ile bağı koparılmaktadır.
15.00 TL ye ancak alınabilen bloğu Pul haline getirip 1,50 TL olarak kullanılmamalıdır.
Blok halinde korunmalıdır. Bloğa tek numara verilmelidir.

Sunum:
14.01.2013 tarihinde, Türk Pulunun 150. Yılı konulu dört değerli Anma Bloğu, 1,10 TL, 1,10 TL, 1,10 TL ve 1,10 TL olmak üzere toplam 4,40 TL bedelle, söz konusu anma bloğuna ait İlk Gün Zarfı 5,00 TL bedelle abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde ve www.filateli.gov.tr internet adresinde satışa sunulmuştur.

Bahse konu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte,
Türk Pulunun 150. Yılı 14.01.2013 ANKARA
ibareli İlk Gün Damgası Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus ANKARA adresinde kullanılmıştır.

Türk Pul Tarihi hakkında bilgiler içeren, içerisinde 1 den 4.000 e kadar numaralandırılmış Türk Pulunun 150. Yılı konulu Anma Bloğunun yer aldığı, Türk Pulunun 150. Yılı konulu Portföy ( Kitapçık ) 15,00 TL bedelle 14.01.2013 tarihinde İstanbul - Sirkeci ve Ankara - Ulus, İzmir - Pasaport, Antalya - Güllük PTT Merkez Müdürlükleri Filateli Gişeleri ve Konya PTT Merkez Müdürlüğü ile www.filateli.gov.tr internet adresinde satışa sunulmuştur.

Anma Bloğunun Değeleri: 1,10 TL, 1,10 TL, 1,10 TL ve 1,10 TL = 4,40 TL
1 Dolar = 1,7724 / 2,48 $,  1 Euro = 2,3684 / 1,86 €
Çıkış Tarihi: 14.01.2013, Son Satış Tarihi: Tükeninceye Kadar
Basım Adedi: 100.000 Adet 4 puldan oluşan Blok seri
Bloğun Boyutu: 94 x 132 mm, Pulların Boyutu: 38 x 45 mm. Dantel: 13
Baskı Yöntemi: Dijital Baskı, Kismi varak yaldız ve gofre
Basımevi: PTT Matbaası Ankara
Grafik Tasarım: Kamil Mersin

Seri Numaralı Anma Bloğu Değeri: 1,10 TL ( Portföy içerisinde 15.00 TL Bedelle satılmıştır. )
1 Dolar = 1,7724 / 0,62/8,46 $,  1 Euro = 2,3684 / 0,46/6,33 €
Basım Adedi: 4.000 Adet 1 puldan oluşan Numaralı Blok seri
Bloğun Boyutu: 88 x 88 mm, Pulun Boyutu: 45 x 45 mm. Dantel: 13
Baskı Yöntemi: Dijital Baskı, Kismi varak yaldız ve gofre
Basımevi: PTT Matbaası Ankara
Grafik Tasarım: Bekir Gürgen

Seri Numarası: 1114
PTT Kodu: 1004 – 58, PTT Sayfa: 1075
Konu: Türk Pulunun 150. Yılı

Osmanlı Devletinin ilk pulu Darphane-i Amire de basılarak 13 Ocak 1863 tarihinde satışa sunuldu. Pulların basımı, Posta Nazırı Agâh Efendi döneminde yapılmış olup bu pullar beyaz kağıt üzerine siyah taş baskı tekniği kullanılarak ve üzerlerine süngerle boya çekilerek hazırlanmış ve dantelsiz ( perforajsız ) olarak çıkarılmıştır.
Pullar, taş baskı tekniğinden başlayarak, zaman içinde tipografı, levha baskı, fotogravür, 1941 yılından 2011 yılına kadar ofset baskı ve 2011 yılından itibaren dijital baskı tekniğine geçilerek, Posta Telgraf Teşkilatının kendi bünyesinde basılmaya başlanmıştır. Pullarda 2009 yılı ile birlikte dantelde çeşitlilik yaratmak ve güvenlik özelliklerini arttırmak amacıyla özellikli danteller kullanılmaya başlanmıştır.
150 yıllık geçmişe sahip Türk Pulculuğunda ülkemizin tarihine, kültürüne, turizm varlıklarına, meşhurlarına dolayısıyla ekonomik ve toplumsal olaylarına ışık tutan 150 yıllık geçmişe sahip pullarımız, usta ellerde biçimlenerek dünya standartlarına ulaşmış olup teknolojik gelişimleri takip eden yenilikçi yaklaşımlarla yoluna devam etmektedir.
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
İlk Gün Damgalı Zarfın Dolaşıma Sunulduğu Günkü Değeri 5,00 TL dir.


2013.02
Seri no: 1114


PORTFÖY
Türk Pulunun 150. Yılı Portföyü


Sol Tarafa açılan sayfalarda aşağıdaki metin yer almaktadır.
Türk Pulunun 150. Yılı
Dünya tarihinin ilk posta pulu, 1 Mayıs 1840’ta İngiltere’de “Penny Black” adı ile basılmıştır. Pulun mucidi Sir Rovvland Hill’dir. ilk pulun üzerinde İngiltere kraliçesinin resmi yer almaktadır.
Osmanlı Devletinin ilk pulu Darphane-i Amire de basılarak 13 Ocak 1863 tarihinde satışa sunuldu. Pulların basımı, Posta Nazırı Agâh Efendi döneminde yapılmıştır. Bu pullar beyaz kağıt üzerine siyah taş baskı tekniği kullanılarak ve üzerlerine süngerle boya çekilerek hazırlanmış ve perforajsız olarak çıkarılmıştır, ilk Türk pulları tarihe “Tuğralı Pullar" olarak geçmiştir. Pulların üzerinde Abdülaziz’in imzasını temsil eden tuğra, tuğranın altında da “Devlet-i Aliye Osmaniye” ibaresi bir hilal içerisinde yazılıdır.
Tuğralı pulların ardından 1865 yılında “Ay Yıldızlı Duloz ve Aylı Ampir Posta Pulları” Osmanlı Devleti tarafından Fransa’da hazırlatılmıştır. Duloz pulları 1865’ten 1876 yılına kadar 6 çeşit olarak basılmıştır.
Tuğralı pullardan sonra Osmanlı düşüncesine uygun olarak Ay ve Yıldızlı Duloz pullar ile sadece ay figürünün yer aldığı Ampir pulların dönemi 1892’ye kadar devam etmiştir. Bunun ardından Tuğralı ve imparatorluk Armalı Posta pulları 1892 yılında 150’lik tabakalar halinde Düyun-u Umumiye Matbaası’nda basılmıştır.
1898 Türk - Yunan muharebesinde Teselya’nın işgali hatırası olarak tedavüle sunulan “Teselya Pulları” Türk pulculuğunda bir devrim yaratmıştır. Teselya Pulları, pul tarihine dünyanın ilk sekizgen pulları olarak geçmiştir.
Tarihsel süreç içerisinde pullar 1901 yılından itibaren dahili posta pulları, dahili matbua pulları, dahili takse pulları, harici posta pulları, 1905 yılı şualı posta pulları, 1908 yılı Sultan Hamit Dönemi matbua ve harici pulları, Meşrutiyetin ilan edilmesi ile tedavüle sunulan pullar ve 1909 yılından itibaren Sultan Reşat Dönemi pulları ile devam etmiştir.
İlk resimli posta pulu 1914 yılında Bradbury Wilkinson Matbaasında Londra’da basılmıştır. Bu pullar “Londra Baskısı Posta Pullan” olarak anılmaktadır. 17 puldan oluşan bu serinin Nakışları mimar Muzaffer Bey, Türkçe süslemeleri hattat Mehmet Bey tarafından yapılmış ve Posta Telgraf Nazırı Oskan Efendi zamanında basılmıştır.
23 Ekim 1913 tarihinde Edirne’nin düşman işgalinden kurtarılışının anısına tedavüle sunulan pullar ile 1914 yılında Londra Baskısı” İstanbul Manzaralı Posta Pullan" ilk defa Taydus usulü ile Londra'da bastırılmıştır.
Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması üzerine eski tarihlerde tedavülden kaldırılmış pulların bir kısmı sürşarj edilerek tedavüle çıkarılmıştır. Sürşarjda kullanılan yıldızın altı köşeli olmasından dolayı bu seri “Altı Köşeli Yıldız serisi” olarak adlandırılmıştır.
Birinci Dünya Savaşı sonrasında sürşarjlı pulların da mevcudu tükenmeye başladığından elde kalan son stoktan istifade edilmiş ve bütün eski pullar gözden geçirilerek kullanmaya elverişli olanları ayrılıp “Sürşarjlı Harp Emisyonu Pullan” adı ile sürşarj edilerek kullanılmıştır. Sürşarj için Posta Telgraf ve Telefon kelimelerinin ilk harfleri alınarak bir şekil meydana getirilmiştir. Bu nedenle bu seri “PTT serisi” olarak anılmaktadır.
1917-1918 yıllarında tedavüle sunulan pulların basım işlemleri Viyana’da yapıldığından bu pullar “Viyana serisi" olarak anılmaktadır.
30.10.1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi anısına 13 parçadan oluşan “Mütareke Hatıra Pulları serisi”, 21.01.1919 tarihinde tedavüle sunulmuştur. Bu pulları 03.07.1919 tarihinde tedavüle sunulan “Sultan Vahideddin’in Cülusu” hatıra pulları takip etmiştir.
1920-1922 yılları arası eski posta pulları el mührü kullanılarak batı harfleri kullanılmadan sürşarjlanmış ve tedavüle sunulmuştur.
Cumhuriyetin ilanı ile ay ve yıldızlı pul basımı gerçekleştirilmiştir. Bu pulların ortasında birinci planda ay-yıldız resmi bulunduğu için bu pullara “Ay-Yıldız serisi” denilmektedir. Ay ve yıldız figürünün birlikte kullanılması 1863 yılından 1922 yılına kadar Türkiye'nin pek çok puluna bir dizayn unsuru olmuş olan tuğra kullanımının sonuna işaret etmiştir.
1924 yılında Mustafa Kemal Atatürk resmini gösteren pul basımına başlanmıştır. Mustafa Kemal Atatürk bundan sonra Türkiye Pullarının genel konusu olmaya devam etmiş ve pul üretiminde daha çeşitli konulara yer verilmeye başlanmıştır.
Bu konular, ülke manzaralarını, arkeolojik siteleri, Meşhur Türkleri, ülkenin doğa örtüsü, hayvanları ve folklor geleneklerini kapsamıştır.
13.01.1963 tarihinde Türk Pulunun 100. Yılı anısına dört puldan oluşan bir seri tedavüle sunulmuştur. Türk pulculuğunda tematik konular ön plana çıkarak gelişim ve değişim bütün süratiyle ilerlemiş, pullarda kullanılan teknik ve pulların kalitesi yenilikçi bir anlayışla geliştirilmeye devam etmiştir. Taş baskı tekniğinden başlayarak, zaman içinde tipografi, levha baskı, el damgası ile sürşarj, fotogravür, 1941 yılından 2011 yılına kadar ofset baskı ve 2011 yılından itibaren dijital baskı tekniğine geçilerek, Türk pulları Posta Telgraf Teşkilatının kendi bünyesinde basılmaya başlanmıştır. Bu arada perforajda çeşitlilik yaratmak ve güvenlik özelliklerini arttırmak amacıyla pullarda güvenlik özellikli perforaj kullanılmaya başlanmış ve farklı perforaj özellikleriyle yenilikçi yaklaşımlar sergilenmiştir. Bu çerçevede 2012 yılında Türk pul tarihinin ilk hareketli pulu “Dünya Çevre Günü (Dinozorlar)” konulu anma pulu tedavüle sunulmuştur.
Bu yeni gelişim ve değişimler pullarımızın kalite ve görselliğini arttırmanın yanında ödülleri de beraberinde getirmiştir.
23.09.2003 tarihinde tedavüle sunulan Müzik konulu anma pulumuz Uluslararası Yehudi Menuhin Müzik Filatelisi Sanatçı Ödülünü,
Çin Yabancı Ülkelerle Dostluk Derneği tarafından düzenlenen yarışmalarda;
05.06.2006 tarihinde tedavüle sunulan Uluslararası Çöller ve Çölleşme Yılı konulu anma pulu “En iyi Katılımcı” ve “En İyi konu”
13.09.2007 tarihinde tedavüle sunulan “Kültür Varlıklarımız (Gölge Oyunu Karakterleri)” konulu anma pulu “Mükemmellik” ve “En iyi Konu” 13.03.2008 tarihinde tedavüle sunulan “Amasya Darüşşifasının 700. Yılı” konulu anma pulu, “Aktif Katılımcı” ödüllerini almıştır. 09.05.2011 tarihinde tedavüle sunulan “Ormanlar” konulu anma pulumuz her yıl Avrupa Kamu Posta işletmecileri Birliği
( PostEurop ) tarafından düzenlenen “Avrupanın En iyi Pulu” yarışmasında 1'lik alarak Altın Pul ödülüne,
09.05.2012 tarihinde tedavüle sunulan “Türkiye’yi Ziyaret Edin” Konulu anma pulumuz ise 2,’lik alarak “Gümüş Pul” ödülüne layık görülmüştür.
Yenilikçi ve çağdaş bir yaklaşımla yoluna devam eden PTT, Türk pulculuğuna farklı bir boyut kazandırmak amacıyla 2005 yılında Kişisel Pul Hizmetine başlamıştır.
Ülkemizin tarihine, kültürüne, turizm varlıklarına, meşhurlarına dolayısıyla ekonomik ve toplumsal olaylarına ışık tutan 150 yıllık geçmişe sahip pullarımız, usta ellerde biçimlenerek dünya standartlarına ulaşmış, teknolojik gelişimleri takip eden yenilikçi yaklaşımlarla yoluna devam etmektedir.

Sağ Tarafa açılan sayfalarda aynı metin İngilizce olarak yer almaktadır.


14.01.2013 tarihinde, Türk Pulunun 150. Yılı konulu, Türk Pul Tarihi hakkında bilgiler içeren,içerisinde 1 den 4.000 e kadar numaralandırılmış Türk Pulunun 150. Yılı konulu Anma Bloğunun yer aldığı, Türk Pulunun 150. Yılı konulu Portföy ( Kitapçık ) 15,00 TL bedelle İstanbul - Sirkeci, Ankara - Ulus, İzmir - Pasaport ve Antalya - Güllük PTT Merkez Müdürlükleri Filateli Gişeleri ve Konya PTT Merkez Müdürlüğü ile www.filateli.gov.tr internet adresinde satışa sunulmuştur.
Boyutu: ( 165 x 180 ) x 12 altışar sayfa sağa ve sola açılır halde katlanmış.
Portföyler Listesi


2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.