Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 2012 Yılınının 8. serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
2012.08
Konulu Sürekli Posta Pulları 2012/2
( Turizm 2012 )
20120801
20120802
20120803
20120804
2012.08.01
3961.4470.4348
2012.08.02
3962.4471.4349
2012.08.03
3963.4472.4350
2012.08.04
3964.4473.4351
20120805
20120806
20120807
20120808
2012.08.05
3965.4474.4352
2012.08.06
3966.4475.4353
2012.08.07
3967.4476.4354
2012.08.08
3968.4477.4355
Sunum:
30.04.2012 tarihinde Turizm 2012 Konulu sekiz değerli Sürekli Posta Pulları 8 x 2,00 TL olmak üzere toplam 16,00 TL bedelle, söz konusu pullara ait İlk Gün Zarfı 16,50 TL bedelle abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde ve www.filateli.gov.tr adresinde satışa sunulmuştur.

Bahse konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte,
Turizm Konulu Sürekli Posta Pulları 30.04.2012 ANKARA

ibareli İlk Gün Damgası Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus/ANKARA adresinde, kullanılmıştır.

Sürekli Posta Pullarının Değerleri: 2,00 TL x 8 =  16,00 TL
1 Dolar = 1,7599 - 9,09 $,  1 Euro = 2,3279 - 6,87 €
Çıkış Tarihi: 30.04.2012, Son Satış Tarihi: Tükeninceye Kadar
Basım Adedi: 5.000.000 × 8 Adet, 8 puldan oluşan Sürekli seri.
Pulun Boyutu: 26 x 36 mm.
Baskı Yöntemi: Dijital
Basımevi: PTT Matbaası
Grafik Tasarım: Ayşe Ertürk Bıçakcı

Seri Numarası: 1098
PTT Kodu: 1001 – 271 , PTT Sayfa: 1056
Konu: Turizm 2012

Değerli Pul Meraklıları yine Ptt'in bir uygulamasına şahit olduk, şöyleki:
Turizm konulu pulun aralıklarla basıldığı anlaşılmaktadır. Parti parti basılan bu pulların partileri arasında dantel farklılıkları olduğu görülmüştür. Bunlardan bulunabilenler aşağıda gösterilmiştir.
Abonelere gönderilen Turizm Pul serisi aşağıdaki şekildedir.
Pulun üst ve alt dantelleri      sağ ve sol dantelleri   Dolaşımda olan Turizm Pul serisinde danteller çentiksiz ve yıldızsız düz olduğu görülmektedir.2015 Kasım ayı başlarında e-filateli sitesinde bu seri satışta iken ayın ortalarıda satıştan kaldırılmıştır.

Abonelerin danteli düz olanını nasıl temin edeceği Ptt de hiç bilinmemektedir. Olayın Filatelik bir değer taşıdığınığnın farkında olup olmadıkları bir soru işaretidir. Pul serisinin değişik merkezlerde halen dolaşımda olduğu damagalı pulların damgalarından anlaşılmaktadır.

Pul kataloğunda bu konu hakkında en ufak bir bilgi bulunmamaktadır. Yeni basılanda da bulunurmu bilinmez.
Meraklı arkadaşların bilgilerine sunulur.

Konu T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Değerli Kağıtlar Daire Başkanlığı Pul Planma Şube Müdürlüğü'ne e- posta ile sorulmuş ve aşağıdaki yanıt alınmıştır. İlgilenen arkadaşların bilgisine sunulur.

Şirketimizce 30.04.2012 tarihinde tedavüle sunulan Turizm Konulu Sürekli Posta Pulları hakkında göndermiş olduğunuz 14.11.2015 tarihli e-postanız incelenmiş olup söz konusu pullar hakkında bahsettiğiniz hususlara ilişkin detaylı inceleme yapıldığından gecikmeli cevabımız için  anlayışınızı rica ederiz.

Bahsi geçen “Turizm Konulu Sürekli Posta Pulları” 26x36 mm boyutunda yıldız ve oval özellikli perforaj ile üretilerek 30.04.2012 tarihinde az sayıda filatelik amaçlı olarak abonelerimize ve PTT iş yerlerine satışı sağlanmıştır.

Şirketimizce tedavüle sunulan pulların tanıtılması amacıyla söz konusu pula ilişkin bilgilerin yer aldığı pul tanıtma kağıtları hazırlanmakta olup 30.04.2012 tarihinde tedavüle sunulan söz konusu pula ilişkin hazırlanan tanıtma kağıdı ekte sunulmuştur.

Şirketimizce pul emisyon programları kapsamında tedavüle sunulan anma pullarının üretimi az sayıda ve özellikle filatelik amaçlı olmakla birlikte Sürekli ve Resmi posta pullarının üretimi ise sınırlı sayıda filatelik amaçlı olup üretimin çoğu posta gönderi ücretlerinin karşılanması amacı ile sağlanmaktadır.

Bu kapsamda Turizm konulu Sürekli Posta Pullarının üretimi sırasında Genel Müdürlüğümüzce belirlenen tirajın tamamlanmasına çok az bir miktar kala yıldız ve oval özellikli perforaj aparatı kırılmıştır. Teşkilatın ihtiyaçlarının karşılanarak hizmetlerimizin aksatılmadan yürütülmesi ve pul taleplerinin hızlı bir şekilde karşılanabilmesi amacı ile baskısı tamamlanan ve perfore edilmeyi bekleyen pullar 26x36 mm boyutundaki yıldız ve oval özellikli perforaj yerine aynı boyutta olmakla birlikte farklı perforaj özelliği bulunan bir başka aparat ile mevzuata uygun olarak perfore edilmiştir.

Yeni perfore edilen pulların farklı bir emisyon pulu olması gerektiği bilinmekle birlikte mevzuata ilişkin süreçler de tamamlanarak hizmetlerimizin aksatılmadan yürütülmesi ve pul taleplerinin hızlı bir şekilde karşılanabilmesi amacı ile tirajın tamamlanması için kalan miktar düz perfore edilerek posta gönderi ücretlerinin karşılanmasını teminen talepte bulunan PTT iş yerlerine dağıtımı sağlanmıştır.

Söz konusu pullar filatelik amaçlı olarak satışa sunulmamış olup sadece gönderi ücretlerinin kabulünde sıkıntı yaşanmamasını teminen kullanılmıştır.

Şirketimizce 30.04.2012 tarihinde tedavüle sunulan Turizm Konulu Sürekli Posta Pullarının sınırlı sayıda olan filateli stokları tükenmiş olup az sayıda ve tam seri olmayan söz konusu pulların PTT İşyerlerinde satışı devam etmektedir.

Konu ile ilgili diğer pulları görmek isterseniz Tıklayınız.
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
İlk Gün Damgalı Zarfın Dolaşıma Sunulduğu Günkü Değeri 16.50 TL dir.

201208 2012.08
Seri no: 1098

201208


2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.