Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 2011 Yılınının 9. serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
2011.09
Sakatlar Haftası
20110901
20110902
2011.09.01
3917-4404-4283
2011.09.02
3918-4405-4284

Sunum:
10.05.2011 tarihinde Sakatlar Haftası konulu iki değerli Anma Pulları, 0,90 TL ve 1,30 TL olmak üzere toplam 2,20 TL bedelle, bu pullara ait İlk Gün Zarfı 2,75 TL bedelle abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulmuştur.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte,
Sakatlar Haftası 10.05.2011 ANKARA
ibareli İlk Gün Damgası Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkezi Müdürlüğü Ulus ANKARA adresinde kullanılmıştır.

Anma Pulllarının Değerleri: 0,90 TL, 1,30 TL = 2.20 TL  
1 Dolar = 1,5592 TL – 1,41 $,  1 Euro = 2,2390 TL – 0,98 €
Çıkış Tarihi:
10.05.2011, Son Satış Tarihi: Tükeninceye Kadar
Basım Adedi:
250.000 Adet 2 Puldan oluşan seri, 100 lük Tabakalar halinde basılmıştır.
Pulların Boyotu: 26 x 41 mm. Dantel: 13
Baskı Yöntemi: Ofset
Basımevi: Ajans-Türk A.Ş.
Grafik Tasarım: T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı

Seri Numarası: 1075
PTT Kodu
: 1001 – 259, PTT Sayfası: 1033
Konu: Sakatlar Haftası

Toplumda özürlülere yönelik ayırımcılığa, yaşanan sorunlara ve özürlülerin toplumsal yaşama katılımındaki güçlüklerine dikkat çekmek üzere ülkemizde 10 - 16 Mayıs tarihleri Sakatlar Haftası olarak anımmaktadır.
Özürlülerin diğer bireylerle eşit koşullarda istihdam, eğitim, ulaşım, adalet ve sağlık hizmetleri gibi temel toplumsal alanlarda katılımını sağlamak çağdaş toplum yapısının gereğidir. Bu nedenle özürlülere yönelik tüm çalışmaların odak noktasında aslında temel bir insan hakkı olan "Ulaşılabilirlik" ilkesi yer almaktadır. Fiziksel çevre ve hizmetlerin ulaşılabir olması için binalar, yollar, ulaşım araçları ve şehir mimarisinin özürlülerin kullanımına uygun düzenlenmesi gerekmektedir. Özürlü kişilerin hiçbir engelle karşılaşmadan sosyal hayatın her alanında katılımının sağlanması toplumsal bütünleşme açısından büyük önem taşımaktadır.
Ulaşılabilirlik çalışmaları, özürlüler için yapılan tüm diğer hizmetlerin de koordinasyonundan ve ulusal politika oluşturulmasından sorumlu olan Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından koordine edilmektedir. 1997 yılında kurulan Özürlüler İdaresi Başkanlığı gerçekleştirdiği yasal düzenlemeler ve uygulamalarla özürlülerin eğitim, istihtam, sosyal yaşama katılım, sağlık, bakım ve ulaşılabilirlik gibi hayatın temel alanlarına ilişkin sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yürütmektedir.
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
İlk Gün Damgalı Zarfın Dolaşıma Sunulduğu Günkü Değeri 2,75 TL dir.

igz201109
2011.09
Seri no: 1075

igd201109


2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.