Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 2009 Yılınının 14. serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
2009.14
Anadolu Uygarlıkları 2009
( Frigler )
20091401
20091402
20091403
20081404
2009.14.01
3835-4266-4163
2009.14.02
3836-4267-4164
2009.14.03
3837-4268-4165
2010.14.04
3838-4269-4166
Sunum:
25.06.2009 tarihinde, Anadolu Uygarlıkları ( Frigler ) konulu dört değerli Anma Pulları 0,65 TL, 0,80 TL, 1,00 TL ve 1,00 TL olmak üzere toplam 3,45 TL bedelle, bu pullara ait İlk Gün Zarfı 3,80 TL bedelle abone sayısı kadar tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulmuştur.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte,
Anadolu Uygarlıkları ( Frigler ) 25.06.2009 ANKARA
ibareli İlk Gün Damgası Ankara PTT Başmüdürlüğü, Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi-Ankara adresinde kullanılmıştır.

Anma Pullarının Değerleri: 0,65 TL, 0,80 TL, 1,00 TL, 1,00 TL =  3,45 TL
1 Dolar = 1,5575 - 2.21 $,  1 Euro = 2,1725 - 1,59 €
Çıkış Tarihi: 25.06.2011, Son Satış Tarihi: Tükeninceye Kadar
Basım Adedi: 250.000 Adet 4 puldan oluşan seri
Pulların Boyutu: 26 x 41 mm. Dantel: 13
Baskı Yöntemi: Ofset
Basımevi: Ajans - Türk A.Ş.
Grafik Tasarım: İdil Tuncalı

Seri Numarası: 1037
PTT Kodu: 1001 – 233, PTT Sayfa: 993
Konu: Anadolu Uygarlıkları ( Frigler )

Milattan önce XII. yüzyıl başlarından itibaren Balkanlardan göçlerle gelen Frigler, Hitit imparatorluğuna ait kentleri ortadan kaldırarak Anadolu’yu egemenlikleri altına almışlardır. Başkentleri Gordion merkez olmak üzere bugün ki Sakarya bölgesi olup Afyon, Kütahya, Eskişehir, Ankara’yı içine alan bir bölgede yerleşen Frigler zamanla daha geniş bir alana yayılarak Kral Midas döneminde bütün Orta Anadolu’ya egemen olan güçlü bir krallık kurdular. Geride bıraktıkları çok az sayıdaki yazıtlar onların Hint- Avrupa kökenli bir dil kullandıklarını göstermektedir.
Friglerin başkenti Gordion, dayanıklı bir şehir olup güçlü inşa edilmiş surlarla çevrilidir. Gordion’daki resmi yapılarda görülen dikdörtgen planlı, taş kerpiç ve ağaçla inşa edilmiş “Megaron” denilen yapı tipi kullanılmıştır. Kaya anıtları ile diğer yerleşimlerde yapılan kazılar sonucu elde edilen buluntular Frig mimarlığının ne denli gelişmiş ve köklü bir geleneğe sahip olduğunu ortaya koymuştur. Kral şehrinde yaşamış olan Frig kral ailesi ve asil zenginler öldükten sonra üzeri büyük toprak tümseklerle örtülü, ardıç ve sedir ağacı gibi kütüklerle yapılmış mezar odalarını içeren tümülüslere gömülüyorlardı. Frig sanatı Hititlerin yanı sıra Urartu, Asur ve eski Ege uygarlıklarının sanatının izlerini taşır. Friglerin baş tanrıçası bereketi ve çoğalmayı temsil eden Kybele’dir. Friglerin müzik alanında da ileri oldukları ve birçok müzik aleti geliştirdikleri bilinmektedir.
Frig Devleti milattan önce VHI. yüzyılın ikinci yarısında büyük güç kazanmış, ancak M.Ö VII. yüzyılın başlarında Kimmer akınlan ile zayıflamış; daha sonra Lidya egemenliğine girmiş ve M.Ö. 550 yıllarında Pers İstilası ile bağımsızlığını tamamen yitirmiştir.

Konu ile ilgili diğer pulları görmek isterseniz Tıklayınız.
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
İlk Gün Damgalı Zarfın Dolaşıma Sunulduğu Günkü Değeri 3,80 TL dir.

200914 2009.14
Seri no: 1037

200914


2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.