Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 2004 Yılınının 7. serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
2004.07
Jandarma'nın 165. Yılı
2004.07.01
3523-3843-3781
Sunum:
14.06.2004 tarihinde, Jandarma'nın 165. Yılı konulu Anma Pulu 600.000,00 ETL bu pula ait İlk Gün Zarfı 750.000,00 ETL bedelle tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde ve Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus-Ankara adresinde satışa sunulmuştur.

Bütün filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte,
Jandarma'nın 165. Yılı 14.06.2004 Ankara
ibareli İlk Gün Damgası Genel Müdürlük Filateli Gişesi, Ulus, Ankara adresinde kullanılmıştır.

Anma Pulunun Değeri: 600.000,00 ETL
1 Dolar = 1.512.083,00 ETL / 0,40 $,  1 Euro = 1.813.836,00 ETL / 0,33 €
Çıkış Tarihi: 14.06.2004, Son Satış Tarihi: 14.12.2004
Basım Adedi: 500.000 Adet 1 puldan oluşan seri
Pulların Boyutu: 26 x 41 mm. Dantel: 13
Baskı Yöntemi: Ofset
Basımevi: Ajans - Türk A. Ş. Ankara
Grafik Tasarım: Savaş Simitli

Seri Numarası: 930
PTT Kodu: 1001 – 146, PTT Sayfa: 876
Konu: Jandarma'nın 165. Yılı

Jandarma Teşkilatımız, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan, diğer kanun ve nizamların verdiği görevleri yerine getiren, silahlı, askeri bir güvenlik ve kolluk kuvvetidir.
03 Kasım 1839’da ilan edilen Tanzimat Fermanı ( Tanzimat-ı Hayriye-Gülhane Hattı Hümayunu ) ile halkın can ve mal emniyetinin korunması görevi eyalet ve sancak valilikleri emrinde görevlendirilen subaylar tarafından yürütüldü. Ancak, 19 ncu yüzyılda Osmanlı Devleti, Emniyet ve Asayiş sorununun ayrı bir teşkilat ile çözülebileceği düşüncesinden hareketle, 16 ŞUBAT 1846'da ZAPTİYE MÜŞİRLİĞİ kuruldu.
14 Haziran 1869 tarihinde teşkilatın ilk nizamnamesi olan " Asakir-i Zaptiye Nizamnamesi ” yürürlüğe kondu. Bu nedenle Asakir-i Zaptiye Nizamnamesinin kabul tarihi olan 14 Haziran 1869'un 14 Haziran'ı ile Tanzimat Fermanının yayınlandığı 1839 yılı birleştirilerek, 14 Haziran 1839 Jandarmanın kuruluş tarihi olarak kabul edildi.
10 Haziran 1930 tarihinde 1706 Sayılı Jandarma Kanunu çıkarılarak Cumhuriyet Jandarmasının teşkilatlandırılması sağlandı. Günün koşullarına uygun bir yapıya kavuşturmak için 10 Mart 1983 tarihinde 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu çıkarılarak yürürlüğe kondu.
Jandarma Teşkilatı, 165 Yıldır halkın can ve mal emniyetinin korunması görevini başarıyla sürdürmektedir.
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
İlk Gün Damgalı Zarfın Dolaşıma Sunulduğu Günkü Değeri 750.000,00 ETL dir.

2004.07
Seri no: 930
2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.