Pulhane Ltd.Şti.
Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 2002 Yılınının 6. serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
2002.06
Konulu Sürekli Posta Pulları
Türk Meşhurları 2002
2002.06.01
3456-3753-3701
2002.06.02
3457-3754-3702
2002.06.03
3458-3755-3703
2002.06.04
3459-3756-3704
2002.06.05
3460-3757-3705
Sunum:
03.06.2002 tarihinde, Türk Meşhurları 2002 konulu beş değerli Sürekli Posta Pulları 100.000,00 ETL, 400.000,00 ETL, 500.000,00 ETL, 600.000,00 ETL ve 2.500.000,00 ETL olmak üzere toplam 4.100.000,00 ETL, bu pullara ait İlk Gün Zarfı 4.200.000,00 ETL bedelle tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde ve Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus-Ankara adresinde satışa sunulmuştur.

Bütün filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte,
Türk Meşhurları 03.06.2002 Ankara
ibareli İlk Gün Damgası Genel Müdürlük Filateli Gişesi, Ulus, Ankara adresinde kullanılmıştır.

Sürekli Posta Pullarının Değerleri: 100.000,00 ETL, 400.000,00 ETL, 500.000,00 ETL, 600.000,00 ETL ve 2.500.000,00 ETL = 4,100.000,00 ETL
1 Dolar = 1.464.573,00 ETL / 2,80 $,  1 Euro = 1.364.981,00 ETL / 3,00 €
Çıkış Tarihi: 03.06.2002, Son Satış Tarihi: Tükeninceye kadar
Basım Adedi: 10.000.000 Adet 5 puldan oluşan seri,
Pulların Boyutu: 36 x 26 mm. Dantel: 13
Baskı Yöntemi: Ofset
Basımevi: Ajans - Türk A. Ş. Ankara
Grafik Tasarım: Emre Becer

Seri Numarası: 902
PTT Kodu: 1002 – 21, PTT Sayfa: 841
Konu: Türk Meşhurları 2002

MUZAFFER SARISÖZEN ( 1898-1963 ): 1899 yılında Sivas’ta doğdu. İstanbul Devlet Konservatuarı Keman Bölümünden mezun oldu. Çeşitli Okullarda Müzik öğretmenliği yaptı. 1938 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Folklor Arşiv şefliğine getirildi. Anadolu'dan yapılan Halk Müziği derlemelerine katıldı. Ankara Radyosunda " Yurttan Sesler " topluluğunu kurdu ve radyo programını yönetti. 1953 yılında İzmir, 1954 yılında İstanbul Radyolarında " Yurttan Sesler " topluluklarını kurarak, halk türküleri ve oyunlarının yurt çapında sevilmesi ve tanıtılması için büyük çaba harcadı.
Ülkemizde ilk kez Yurttan Sesler topluluğunu kurarak Türk halk müziği icrasını başlattı. Çeşitli dergilerde makaleleri de yayınlanan Sarısözen’in, halk türküleri derlemeleri vardır. Seçme Köy Türküleri, Yurttan Sesler, Türk Halk Musikisi Usulleri ünlü eserleri arasında bulunmaktadır. Derlediği çok tanınmış türküler arasında Allı Durnam, Gesi Bağları, İzmir’in Kavakları bulunmaktadır.
ARİF NİHAT ASYA ( 1904-1975 ):
1904 yılında Çatalca’da doğdu. İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. 14 yıl yurdun çeşitli yerlerinde edebiyat öğretmenliği yaptı. 1950 yılında Adana milletvekili olarak parlamentoya girdi. Edebiyatımızda bayrak şairi olarak tanınan A. Nihat ASYA şiirlerinde hece, aruz ve serbest vezinleri kullandı. Yeni İstanbul ve Sabah Gazetesinde fıkra yazarlığı yaptı. Yayınlanmış çok sayıda kitabı bulunan şairin ünlü eserleri arasında Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Yürek, Köprü, Rübâiyyat-ı Arif bulunmaktadır.
VEDAT TEK ( 1873 -1942 ): 1873 yılında Girit'te doğdu. Galatasaray Lisesi 2. sınıfında okurken Paris’e giden Vedat Tek, sırasıyla Ecore Münge Akademi Julien’de resim, Ecole Centrale’de Mühendislik, Ecole National des Beaux’da mimarlık öğrenimi gördü.
Birinci Ulusal Mimari Akımının temsilcilerindendir. Mimarlık alanındaki çalışmaları nedeniyle Fransa’da Legiond’Honneur nişanı verildi. 1897 yılında İstanbul’a dönen Vedat Tek, 1899’da Şehremaneti Mimarlığına atandı.
İlk çalışmalarından olan Kastamonu Hükümet Konağı simetrik düzenlemeleri ve klasik tasarımı ile başarısının ilk adımı oldu. 1901 yılında yapımı tamamlanan İzmit Saat Kulesi yeteneğini sergileyen eserlerindendir. 1905 yılında Posta Telgraf Nezareti Mimarlığına atandı. Sirkeci Postane binası bu dönemin ürünüdür. 1908 yılında Saray Başmimarlığına yükseldi. Cumhuriyet döneminde de bir çok seçkin esere imza attı. Eserlerini projelendirmenin yanı sıra Sanayi-i Nefise Mektebi, Mühendislik Mektebi Alisinde Ulusal bilince sahip kuşaklar yetişmesinde üstün çaba gösterdi.
HİLMİ ZİYA ÜLKEN ( 1901 -1974 ): 1901 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Lisesini ve Mekteb-i Mülkiyeyi bitirdi ( Bugünkü Siyasal Bilgiler Fakültesi ). 1933’e kadar felsefe öğretmenliği yaptı. Bu tarihte İstanbul Üniversitesine Türk Medeniyeti Tarihi Doçenti olarak atandı. 1941’de profesörlüğe, 1957’de de ordinaryüslüğe yükseldi. Cumhuriyet döneminde felsefe ve sosyal bilimler alanında çalışmış genç kuşakların rehberi olmuş büyük bir Türk felsefecisidir. Türk düşüncesi, İslam felsefesi ve sosyoloji alanındaki çalışmaları ile öne çıktı. Belli başlı eserleri arasında Felsefeye Giriş, Bilgi ve Değer, Eğitim Felsefesi, Ahlak ve Farabi Tetkikleri bulunmaktadır.
İBRAHİM ÇALLI ( 1882 - 1960 ): 1882 yılında Denizlinin Çal kasabasında doğdu. Şeker Ahmet Paşa'nın desteği ile 1906 yılında Sanay-i Nefise Mektebine girdi. 1910 yılında Paris’e gönderildi. 1910-1914 yılları arasında Güzel Sanatlar Akademisi’nde Cormon’un atölyesinde eğitim gördü. Yurda döndüğünde, daha önce öğrenci olarak bulunduğu Sanay-i Nefise Mektebine öğretmen olarak atandı. Fransız izlenimciliğinin etkisinde kalmakla birlikte, çalışmaları, bu anlayıştan farklı olup, o zamana değin süregelen Batıya yönelik resim anlayışımızı kökünden değiştiren bir tarzı yansıtır. Bu nedenle yurdumuzda yeni bir resim tarzının ve portre alanının en başarılı temsilcisi oldu. Başlıca eserleri arasında Manolyalar, Mevleviler, Defli Kadın, Zeybekler bulunmaktadır.

Konu ile ilgili pulları görmek isterseniz Tıklayınız.
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
İlk Gün Damgalı Zarfın Dolaşıma Sunulduğu Günkü Değeri 4.200.000,00 ETL TL dir.


2002.06
Seri no: 902
2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.