Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 1990 Yılınının 17. son serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
1990.17
Konulu Sürekli Posta Pulları
PTT'nin Kuruluşunun 150. Yılı
1990.17.01
3082-3321-3304
1990.17.02
3083-3322-3305
1990.17.03
3084-3323-3306
1990.17.04
3085-3324-3307

1990.17.B02
3086-B032-B032

Aynı Pullar tabaka halinde basıldığından blok içine numara verilmemiştir.
Sunum:
23.10.1990 tarihinde,
PTT'nin Kuruluşunun 150. Yılı konulu dört değerli Konulu Sürekli Posta Pulları, 200,00 ETL, 250,00 ETL, 400,00 ETL ve 1.500,00 ETL olmak üzere toplam 2.350,00 ETL, bu pullara ait İlk Gün Zarfı 2.600,00 ETL bedelle tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde ve Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus - Ankara adresinde satışa sunulmuştur.
PTT'nin Kuruluşunun 150. Yılı konulu dört değerli Sürekli Posta Bloğu, 200,00 ETL, 250,00 ETL, 400,00 ETL ve 1.500,00 ETL olmak üzere toplam 2.350,00 ETL, bu anma bloğuna ait İlk Gün Zarfı 2.600,00 ETL bedelle tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde ve Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus - Ankara adresinde satışa sunulmuştur.

Bütün filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte,
PTT'nin Kuruluşunun 150. Yılı PTT 150 YIL 23.10.1990 Ankara

ibareli İlk Gün Damgası Genel Müdürlük Filateli Gişesi, Ulus - Ankara adresinde kullanılmıştır.

Sürekli Posta Pullarının Pulların Değerleri: 200,00 ETL, 250,00 ETL, 400,00 ETL ve 1.500,00 ETL = 2.350,00 ETL
1 Dolar = 2.757,00 ETL / 0,85 $,
Çıkış Tarihi: 23.10.1990, Son Satış Tarihi: Tükeninceye kadar.
Basım Adedi: Toplam 25 Milyon Adet basılmıştır. Değerlerin kaçar adet basıldığı açıklanmamıştır. 4 puldan oluşan seri, 50 lük tabakalar halinde basılmıştır.
Pulların Boyutu: 36 x 26 mm. - Dantel: 13,

Konulu Sürekli Posta Bloğunun Değeri: 200,00 ETL, 250,00 ETL, 400,00 ETL ve 1.500,00 ETL = 2.350,00 ETL
1 Dolar = 2.757,00 ETL / 0,85 $,
Çıkış Tarihi: 23.10.1990, Son Satış Tarihi: Tükeninceye kadar.
Basım Adedi: 400.000 adet, 4 puldan oluşan blok seri
Bloğun Boyutu: 108 x 78 - Pulları Boyotu: 36 x 26 mm. - Dantel: 13,

Baskı Yöntemi: Ofset
Basımevi: Ajans - Türk Matbaası A.Ş. - Ankara
Grafik Tasarım: N.Kemal Sarıkavak ( 200,00 400,00 ve 1500,00 ETL lik pullar ) ve Cemalettin Mutver ( 250,00 ETL lik pul )

Seri Numarası: 746
PTT Kodu: 1001, PTT Sayfa: 660
Konulu Sürekli Posta Pulları - PTT'nin Kuruluşunun 150. Yılı

1996.11.02
3259-3521-3486
1996.11.03
3260-3522-3487
1996.11.04
3261-3523-3488

PTT'nin 150. Kuruluş Yıldönümü Konulu Sürekli Posta Pullarından 200,00 ETL, 400,00 ETL ve 1.500.00 ETL olan pullarına ( M ) Mektup şeklinde Gaye Matbaacılık A.Ş. de ofset usulu ile Ek Basım ( Sürsarj ) yapılarak tekrar dolaşıma sunulmuştur.
( M ) işaretli mektup ücreti karşılığı olup, dolaşıma çıktığı günki değeri 40.000.00 ETL dir.
Hangi değerdeki pulun kaç adet Ek Basım ( Sürsarj ) yapıldığı açıklanmamıştır.
Konu: PTT'nin Kuruluşunun 150. Yılı

Ülkemizde Postanın Dünü-Bugünü: Ülkemizde 1840 yılında Posta Nezaretinin kurulması ile düzenli posta hizmeti başlatılmıştır. Bundan önce ise, Osmanlı Türkleri yazılı mesajlarını taşıyabilmek için, Ülkemizin en ücra köşelerine kadar geniş bir yol şebekesi kurmuşlar ve bu hizmetlerin Tatar Ağalan adını verdikleri özel giydirilmiş atlı taşıyıcılar tarafından yapılmasını sağlamışlardır. İnsan toplumunun gelişimine paralel olarak dünyada posta hizmetlerinde büyük ilerlemeler kaydedilmiş ve modern çağın bu alandaki araç ve gereçlerinden yararlanılarak posta hizmetlerinde bugünkü ileri düzeye ulaşılmıştır. Ülkemizde de bu alanda çağın bütün gereklerine uyularak posta hizmetleri çağdaş düzeye getirilmiştir, özellikle 1981 yılından itibaren yeni teknolojik imkanlara, ileri ülkelerdeki örneklerine uygun modern Posta İşleme Merkezlerine ve süratli dağıtım araçlarına kavuşturulan posta işletmesi, Yurtiçi-yurtdışı mektup postası, koli postası ve diğer paralı posta işlemlerinde beklenen hizmeti vermektedir.
Pulda yer alan kompozisyonda, Tatar ile başlayan posta hizmetlerinin günümüzde ulaştığı gelişimi görüntülenmektedir.
( 200,00 ETL lik Pul ) Kompozisyonun Sanatçısı: N. Kemal Sarıkavak
Ülkemizde Telgrafın Dünü-Bugünü: 1847 yılında Ülkemizde ilk denemesi yapılan ve ilk telekomünikasyon hizmeti olan telgraf, icadından çok kısa bir süre sonra 1854 yılında kullanılmaya başlanmıştır.
Pulda yer alan komposizyonda, ilk telgraf cihazını sembolize eden manipleden gönümüzün en modern yazılı haberleşme cihazları teleks, teleteks, faks ve bilgisayara kadar uzanan gelişim görüntülenmektedir.
( 250,00 ETL lik Pul ) Kompozisyonun Sanatçısı: Cemalettin Mutver
Ülkemizde Telefonun Dünü-Bugünü: 1876 yılında icadından kısa bir süre sonra, ilk telefon Ülkemizde yakın mesafelerde cihazdan cihaza irtibatlı olarak ( santral olmaksızın ) 1881 yılında kullanılmaya başlanmıştır. 1909 yılında manuel telefon santradan 1926 yılında ise Balkanların ilk otomatik telefon santralı Ankara'da hizmete girmiş günümüzde çağın her türlü gelişimine açılıp tamamen bilgisayar kontrollü modern sayısal santrallar dönemine ulaşılmıştır. Pulda yer alan kompozisyonda haberleşmenin manuel santraldan sayısal santrallara geçişi anlatılmaktadır.
( 400,00 ETL lik Pul ) Kompozisyonun Sanatçısı: N. Kemal Sarıkavak
Ülkemizde İletişim Teknolojisi: Uzak mesafe Telekomünikasyon şebekesini oluşturan havai hat ve telli irtibat döneminden uydular aracılığı ile haberleşmeye kadar uzanan iletişim teknolojisindeki gelişim pulda yer alan kompozisyonda anlatılmaktadır.
( 1.500,00 ETL lik Pul ) Kompozisyonun Sanatçısı: N. Kemal Sarıkavak
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
İlk Gün Damgalı Zarfın Dolaşıma Sunulduğu Günkü Herbirinin Değeri 2.600,00 ETL dir.


1990.17
Seri no: 746
2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.