Pulhane Ltd.Şti.
Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 1987 Yılınının 9. serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
1987.09
16 Türk Devleti - 4
1987.09.01
2960-3187-3178
1987.09.02
2961-3188-3179
1987.09.03
2962-3189-3180
1987.09.04
2963-3190-3181
Sunum:
20.06.1987 tarihinde,
16 Türk Devleti konulu dört değerli Anma Pulları, 10,00 ETL, 20,00 ETL, 50,00 ETL ve 200,00 ETL olmak üzere toplam 280,00 ETL, bu pullara ait İlk Gün Zarfı 325,00 ETL bedelle tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde ve Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus - Ankara adresinde satışa sunulmuştur.

Bütün filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte,
20.6.1987 16 Türk Devleti - 4 Ankara

ibareli İlk Gün Damgası Genel Müdürlük Filateli Gişesi, Ulus - Ankara adresinde kullanılmıştır.

Anma Pullarının Değerleri: 10,00 ETL, 20,00 ETL, 50,00 ETL ve 200,00 ETL = 280,00 ETL
1 Dolar = 843.14 ETL / 0,33 $,
Çıkış Tarihi: 20.06.1987, Son Satış Tarihi. 19.12.1987
Basım Adedi: 600.000 adet, 4 puldan oluşan seri, 100 lük tabakalar halinde basılmıştır.
Pulların Boyutu: 41 x 26 mm. - Dantel: 13,
Baskı Yöntemi: Ofset
Basımevi: Basın Ofset A.Ş. Ankara
Grafik Tasarım: Etem Çalışkan

Seri Numarası: 693
PTT Kodu: 1001, PTT Sayfa: 609
Konu: 16 Türk Devleti

Altınordu Devleti ( 1227 - 1502 ): Kurucusu Cengiz Han’ın torunlarından Batu Han’dır. Batu Han tarafından fethedilen bugünkü Polonya’ya kadar Karadeniz'in kuzeyi, Batı Sibirya ve Kuzey Türkistan kendi idaresine verilmiş ve sonradan Altınordu adını almıştır. Başkenti Saray’dır. Halkının çoğunluğu Müslüman olan Altınordu Devleti Berke Han’ın Müslüman olmasıyla tam bir Türk İslam Devleti sıfatını kazanmıştır. Berdibek Han’ın ölümünden sonra hanlar arasında karışıklıkların çıkması ve Timur’la yapılan savaşlarda da üst üste yenilmeleri Altınordu Devleti’nin zayıflamasına neden olmuş, bu durumdan yararlanan Ruslar istila ederek ortadan kaldırmıştır.
Büyük Timur İmparatorluğu ( 1368 - 1507 ): Kurucusu Timur’dur. Çağatay Hükümdarı Kutluğ Timur Han, Timur’u hizmetine alarak tümen beyi yaptı. Elinde kuvvet bulunan Timur, beyler arasındaki anlaşmazlıklardan faydalanarak Belh şehrinde bağımsızlığını ilan etti. Timur, devleti Volga'dan Hindistan’da Ganj Nehrine, Tanrı Dağlarından İzmir ve Şam’a kadar genişleterek büyük bir imparatorluk haline getirmiştir. İlk başkenti Semerkant olup, daha sonra Herat olmuştur. Timur’un ölümüyle ( 1405 ) İmparatorluk oğulları arasında paylaşıldı. Büyük Timur İmparatorluğu kardeşler arasındaki taht kavgaları yüzünden zayıflamaya başlamış, bu durumdan faydalanan yine bir Türk olan Özbek Hükümdarı Şibani Muhammed tarafından yıkılmıştır.
Babür İmparatorluğu ( 1526 - 1858 ): Kurucusu Timur oğullarından Babür Şah’tır. Semerkant'ta tahta çıkan Babür Şah, Cengiz soyundan Muhammed Şibani Han tarafından atalarının yurdundan kovulunca Kabil’i başkent yaparak Afganistan’da hükümdarlığını İlan etti. 1528 de Kuzey Hindistan’ın fethini tamamlayarak, kendi adıyla anılan Türk - İslam İmparatorluğunu kurmuş oldu. Timur oğullarının kurduğu en son Türk Devleti olan Babür İmparatorluğuna Hindistan’ı işgal eden İngilizler tarafından son verildi.
Osmanlı İmparatorluğu ( 1299 - 1923 ): Tarihte kurulan en büyük Türk - İslâm Devletidir. Kurucusu, Oğuzların Kayı Boyundan Osman Gazi'dir. İlk başkenti Söğüt olup, daha sonra Bursa, Edirne ve İstanbul olmuştur. 1453 yılında Fatih’in İstanbul’u fethinden sonra Osmanlı Devleti hızla büyümeye başladı, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman zamanında, Anadolu'nun tamamının fethedilmesiyle birlikte Irak, Suriye, Filistin, Arabistan, Mısır, Trablusgarp, Tunus, Cezayir, Kafkasya, Kırım, Eflak, Buğdan, Erdel, Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan ile Ege ve Akdeniz’deki tüm adalar Osmanlı topraklarına katılarak büyük bir imparatorluk haline geldi. 1799 da 2. Viyana kuşatması sonunda uğranılan bozgunla gerileme devri başladı. 2. Abdülhamid devrinde başlayan toprak kayıpları, 2. Meşrutiyet'te ve Balkanlardaki yenilgiyle daha da arttı. 1. Dünya Savaşı’na girmesiyle de Osmanlı İmparatorluğu tamamen parçalandı. Atatürk Kurtuluş Savaşı’nı başlatarak Anadolu’yu kurtardı, yıkılan Osmanlı İmparatorluğunun yerine bugünkü son bağımsız Türk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetini kurdu.

Konu ile ilgili pulları görmek isterseniz Tıklayınız.
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
İlk Gün Damgalı Zarfın Dolaşıma Sunulduğu Günkü Değeri 325,00 ETL dir.


1987.09
Seri no: 693
2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.