Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 1970 Yılınının ( 8. ) serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
1970.08
Türk Haritacılığında 75. Yıl
1970.08.01
2354-2510-2567
1970.08.02
2355-2511-2568
1970.08.03
2356-2512-2569
1970.08.04
2357-2513-2570
Sunum:
02.05.1970 tarihinde, Türk Haritacılığında 75. Yıl konulu beş değerli Anma Pulları, 0,50 ETL ( 50 Kuruş ), 0,60 ( 60 Kuruş ), 1,00 ETL ( 100 Kuruş ) ve 1,30 ETL ( 130 Kuruş ) olmak üzere toplam 3,40 ETL ( 340 Kuruş ) bedelle, bu pullara ait İlk Gün Zarfı, PTT Meslek Okulları Birliği Yardımlaşma Derneği - Ankara Şubesine ( PTT M.O.B.Y.D. Ankara Şubesi ) yaptırılarak tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde ve Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus - Ankara adresinde satışa sunulmuştur.

Genel Müdürlük Filateli Gişesi, Ulus - Ankara adresinde,
TÜRK HARİTACILIĞINDA 75. YIL - ANKARA - 02.5.1970

ibareli İlk Gün Damgası ( Özel Posta Damgası ) kullanılmıştır. 1.650 adet İlk Gün Zarfı damgalanmıştır. 

Anma Pullarının Değerleri: 0,50 ETL ( 50 Kuruş ), 0,60 ( 60 Kuruş ), 1,00 ETL ( 100 Kuruş ) ve 1,30 ETL ( 130 Kuruş ) = 3,40 ETL ( 340 Kuruş )
1 Gram Altın = 10,47 ETL / 0,3247 Gram - 1 Dolar = 9,08 ETL / 0,37 $
Çıkış Tarihi: 02.05.1970, Son Satış Tarihi: 01.11.1970 ( Postada Sürekli Geçerli )
Basım Adedi: 400.000 Adet 4 puldan oluşan seri, ( 50 lik ) ve ( 100 lük ) tabakalar halinde basılmıştır. 
Pulların Boyutu: 36 x 26 mm. - 52 x 36 mm. -  Dantel: 13
Baskı Yöntemi: Ofset ( Çok Renkli )
Basımevi: Güzel Sanatlar Matbaası A.Ş.- Ankara
Grafik Tasarım: Hakkı Algan

Seri Numarası: 430,
PTT Kodu: 1001, PTT Sayfa: 344
Konu: Türk Haritacılığında 75. Yıl 

İmparatorluklar kuran ve kıtaları egemenliği altında bulunduran ecdadımız, Haritacılık hizmetlerini de diğer teknik çalışmalar gibi eski çağlardan beri bilimli olarak yürütmüşlerdir. Orta Asyadan başlayan göçlerle Türkler, yeni vatanlarını seçerlerken yeryüzü şekillerini, kıtaları, iklimleri, gökyüzü bilimini incelemişler, bunlardan faydalanarak yeni yurtlarını ve göç yollarını maharetle tayin etmişlerdir. Bu büyük tarihi olaylar asla raslantılarla ifade edilemez.
Tarihi göç olaylarında olduğu gibi her askeri harekatta da bir planlama ve uygulama safhası mevcuttur. Bu harekatla ilgili olarak, kroki, harita taslağı, istikşaf raporları, zamanla harita ve planlar kullanılmıştır. Bunların canlı örneklerini Harp Tarihi vesikalarında bulabiliriz.
Bu günkü bilgilerimize göre en eski Türk Haritası, büyük Türk dil bilgini Kaşgar’lı Mahmud’un DİVÂNÜ LÜGAT-ÎT-TÜRK adlı eserindeki dünya haritasıdır. Bu harita XI nci Yüzyılın ikinci yarısındaki bilgilere göre çizilmiştir. Kaşgar'lı Mahmud bu haritada o zamanki dünya kavimleri arasında Türklerin yayılmış olduğu coğrafi sahaları da belirtmiştir. Bu harita ilim çevrelerinde büyük ilgi ile karşılanmış ve karşılanmaktadır.
Uygarlık ilerledikçe ve zaferlerle keşifler çoğaldıkça Türklerde, Haritacılık sahasında büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu zaferler zincirinden biri olan Akdeniz’deki Türk hakimiyetinin sağlanması için Türk Denizcileri, bu denizde mevcut ada, liman ve kıyıları dikkatle incelemişler, haritalarını çizmişler ve değerli eserler bırakmışlardır. 1456 yılında Türk Donanmasından İbrahim Mürsel tarafından meydana getirlen Akdeniz haritaları, 1513 yılında Amiral Piri Reisin Amerika, Afrika ve Atlas Okyanusunu kapsayan renkli haritası, deniz klavuzları ve planları, Türk Denizcilerinden Seydi Ali Reisin birçok renkli haritaları içine alan Basra Körfezi ve Hind Denizine ait MÎRÂTÜL MEMÂLÎK adındaki coğrafya kitabı ile Haritacılığa ait Mirâtül Kâinat adlı kitabı önemli eserlerdendir.
Ceylân derisi üzerine çizilerek dokuz renkli hazırlanmış bulunan 21 paftadan müteşekkil Pirî Reis Haritasının elimizde ancak bir paftası mevcuttur. Bu pafta halen Topkapı Sarayı Müzesinde saklanmaktadır.

Dünyada ilk modern haritanın 18 nci Yüzyılda başta Fransa olmak üzere Prusya ve Ingiltere’de yapıldığı bilinmektedir.

0,50 Kuruşlukta ( Harita Genel Müdürlüğünün Amblemi ),
0,60 Kuruşlukta ( Uçak ve Haritalı kompozisyon ),
100 Kuruşlukta ( Bir nirengi noktasını gösterir kopozisyon ),
130 Kuruşlukta ( Türkiye Haritası ve Korgeneral ( Ferik ) Mehmet Şevki Paşanın Portresini gözteren kompozisyon )

Konu ile ilgili pulları görmek isterseniz Tıklayınız. ( Uçaklar )
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
1970 Yılında PTT Meslek Okulları Birliği Yardımlaşma Derneği ( PTT M.O.B.Y.D. ) - Ankara Şubesi
PTT adına İlk Gün Zarfları hazırlayarak dolaşıma sunmuştur.

İlk Gün Damgalı Zarfın Dolaşıma Sunulduğu Günkü Değeri 3,40 ETL ( 340 Kuruş ) + Zarf maliyetidir.
İlk Gün Damgası ( Özel Posta Damgası ) ile 1.650 adet İlk Gün Zarfı damgalanmıştır.

1970.08
Seri no: 430

Kamer
Akoba
Diğerleri

1953 - 1980 Yılları arasında, PTT dışında çok değişik firmalar İlk Gün Zarfları hazırlamışlardır.
PTT 1980 Yılında kendi logosunu kullanmaya başlamıştır.
Zarflar bulundukca örnek olarak konulacaktır. Sizde bulunuyorsa tarayıp filateli@pulhane.com adresine  e.posta ile gönderirseniz bu sitenin tamamlanmasına yardım etmiş olursunuz.
TEŞEKKÜRLER.2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.