Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 1955 Yılınının 15. serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
Seri Numarası: 222
1955.15
1955 Umumi Nüfus Sayımı

1955-15-01
1644-1712-1855
1955-15-02
1645-1713-1856
1955-15-03
1646-1714-1857
1955-15-03
1647-1715-1858

Pullar aynı kompozisyonda, farklı değerlerde ve renklerde basılmışlardır.
Sunum:
22.10.1955 tarihinde 1955 Umumi Nüfus Sayımı konulu dört değerli Anma Pulları serisi, 0,15 ETL ( 15 Kuruş ), 0,20 ETL ( 20 Kuruş ), 0,30 ETL ( 30 Kuruş ) ve 0,60 ETL ( 60 Kuruş ) olmak üzere toplam 1,25 ETL ( 125 Kuruş ) bedelle PTT Merkez Müdürlüklerinde ve Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez süresince Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus - Ankara adresinde satışa sunulmuştur.

Anma Pulları serisne, PTT tarafından İlk Gün Zarfı ile Özel Posta Damgası ( İlk Gün Damgası ) yapılmamıştır.

Anma Pulları serisinin Değerleri: 0.15 ETL (15 Kuruş ), 0,20 ETL ( 20 Kuruş ), 0,30 ETL ( 30 Kuruş ) ve 0,60 ETL ( 60 Kuruş ) = 1,25 ETL ( 125 Kuruş )
1 Gram Altın = 10,00 ETL / 0,1250 Gram - 1 Dolar = 2,8252 ETL / 0,4424 $
Çıkış Tarihi: 22.10.1955, Son Satış Tarihi: 31.12.1956 tarihinde dolaşımdan kaldırıldı.
Basım Adedi: 100.000 adet 4 puldan oluşan seri, ( 50 lik ) tabakalar halinde basılmıştır.
Pulun Boyutu: 41× 26 mm. - 26 x 41 mm. - Dantel: 10
15 kuruş 120.000 adet, 20 kuruş 150.000 adet, 30 kuruş 130.000 adet, 60 kuruş 100.000 adet
Baskı Yöntemi: Ofset
Basımevi: Yeni Desen Limited Ortaklığı Matbaası - Ankara
Grafik Tasarım: Açıklanmadı


Seri Numarası: 222
PTT Kodu: 1001, PTT Sayfa:

Konu: 1955 Umumi Nüfus Sayımı

23 Mart 1950 tarihinde çıkan 5622 sayılı “Sayımlar Kanunu” nüfus, tarım ve işyerleri sayımlarının 10 yılda bir yapılmasını âmir bulunmaktadır.
1950’den evvel ilki 1927 de ve daha sonra Milletlerarası İstatistik Enstitüsünün tavsiyelerine ve milletlerarası tatbikata uyularak sonu 0 ve 5 ile nihayet bulan 935 – 940 – 945 ve 950 yıllarında yapılan sayımlardan sonra kabul edilen kanun, bu sayımları 10 yılda bire çıkartmıştır. Ancak nüfus sayımının 10 yıllık devreye ithâli ülkenin şartları bakımından uzun bir devre olarak düşünülmüş ve dönemin Hükûmeti nüfus sayımının 5 yılda bir yapılması için hazırladığı tasarıyı TBMM’ne sunmuştur. Tasarının gerekçeleri arasında ülkemizdeki sosyal gelişimden ancak nüfus sayısı suretiyle haberdar olunabildiği ve Milletlerarası İstatistik Enstitüsüne de bu sayımın neticelerine göre daha kısa zamanda malûmat verileceği ifade edilmiştir. Ayrıca gerekçeler arasında, genel ve yerel seçimler ile bazı vergilerin tatbikatının nüfus sayımıyla olan ilgisine yer verilmiş ve netice itibariyle 1960’da yapılması gereken umumî nüfus sayımı 1955 yılına çekilmiştir. 1955 malî yılı bütçesinde, yapılacak nüfus sayımı için 1,5 milyon liralık bir tahsisat ayrılmıştır. [1] 6507 sayılı “1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu” gereği 1955 malî yılı bütçesinde harcama kalemlerine tahsis edilen pay toplam 2.940.727.278 TL’dir.
1927, 1935, 1940, 1945, 1950 yıllarından sonra altıncısı yapılan 1955 Umumî nüfus sayımı 23 Ekim Pazar günügerçekleştirilmiştir. Bu sayımda görevli olarak her 60-70 kişiye bir sayım memuru tahsis edilmiştir. [2] 1955 Sayımında halkın ekonomik, sağlık ve kültürel bakımlardan durumu da tesbit edilmesi plânlanmıştır. [3] Ayrıca sayım günü halka sorulacak sorular matbu olarak duvarlara astırılmıştır. [4] Sayım memurlarınca vatandaşlara, adları soy adları, doğum yerleri, ana dilleri, ana dilden başka en iyi konuştukları diller, hangi devlet tebaasından oldukları, hangi dine mensup oldukları, görünür sakatlıkları, cinsiyetleri, yaşları, okumak bilip bilmedikleri, medenî hâlleri, meslekleri, hâne halkının kaç kişiden ibaret olduğu, hâne halkının oturduğu evin kaç odalı bulunduğu ve kaç lira kirâ ödedikleri sorulmuştur. [5] Sayım günü sokağa çıkma yasağı saat 5’de sayım ise saat 7’de başlamıştır. Sayımın sona erdiği ise top atışıyla ilân edilmiştir. [6] 1955 Nüfus sayımı sonuçlarına göre Türkiye’nin nüfusu 24.064.763 kişidir. 1950 Sayımında bu rakam 20.947.188 kişidir ve nüfusumuz 1950-55 yılları aralığında yüzde 14,88 oranında artmıştır.
Sayım Nüfus Şehir/ Köy Nüfusu 
Yılı Toplam Erkek Kadın Şehir Toplam Şehir % Köy Toplam Köy %
1927 13 648 270 6 563 879 7 084 391 3 305 879 24,22 10 342 391 75,78
1935 16 158 018 7 936 770 8 221 248 3 802 642 23,53 12 355 376 76,47
1940 17 820 950 8 898 912 8 922 038 4 346 249 24,39 13 474 701 75,61
1945 18 790 174 9 446 580 9 343 594 4 687 102 24,94 14 103 072 75,06
1950* 20 947 188 10 572 557 10 374 631 5 244 337 25,04 15 702 851 74,96
1955 24 064 763 12 233 421 11 831 342 6 927 343 28,79 17 137 420 71,21
* Cinsiyete göre nüfus 1945 ve 1955 yılı cinsiyet oranlarından tahmin edilmiştir.

Pulları üzerinde Nufüs oranları artışını gösteren Türkiye Haritalı Kompozisyon vardır.

20 kuruşluk pulun kenarı dantelsiz olanları vardır.

Konu ile ilgili diğer pulları görmek isterseniz Tıklayınız. ( Nüfus Sayımları )
PTT tarafından İlk Gün Zarfı ile Özel Posta Damgası İlk Gün Damgası ) yapılmamıştır.
.
1955.15 - Seri no: 222
1955 Umumi Nüfus Sayımı
22.10.1955 Posta Damgalı İlk Gün Zarfı

Zarflar bulundukca örnek olarak konulacaktır.
Sizde bulunuyorsa tarayıp filateli@pulhane.com adresine 
e.posta ile gönderirseniz bu sitenin tamamlanmasına yardım etmiş olursunuz.
TEŞEKKÜRLER.2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.