Pulhane Ltd.Şti.
Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 1955 Yılınının 4. serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
Seri Numarası: 212
1955.04
İmar Kongresi

1955-04-01
1599-1655-1810
1955-04-02
1600-1656-1811
1955-04-03
1601-1657-1812
1955-04-04
1602-1658-1813

Pullar aynı kompozisyonda, farklı değerlerde ve renklerde basılmışlardır.
Sunum:
14.04.1955 tarihinde İmar Kongresi konulu dört değerli Anma Pulları serisi, 0,15 ETL ( 15 Kuruş ), 0,20 ETL ( 20 Kuruş ), 0,50 ETL ( 50 Kuruş ) ve 1,00 ETL ( 100 Kuruş ) olmak üzere toplam 1,85 ETL ( 185 Kuruş ) bedelle PTT Merkez Müdürlüklerinde ve Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez süresince Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus - Ankara adresinde satışa sunulmuştur.

Anma Pulları serisine, PTT tarafından üretilen Özel Posta Damgası ( İlk Gün Damgası ) Ankara, Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesinde açılan geçici PTT gişesinde,
İMAR KONGRESİ 14 NİSAN 1955 ANKARA
ibareli Özel Posta Damgası ( İlk Gün Damgası ) kulanılmıştır. 1.230 adet İlk Gün Zarfı damgalanmıştır.

Anma Pulları serisinin Değerleri: 0,15 ETL ( 15 Kuruş ), 0,20 ETL ( 20 Kuruş ), 0,50 ETL ( 50 Kuruş ) ve 1,00 ETL ( 100 Kuruş ) = 1,85 ETL ( 185 Kuruş )
1 Gram Altın = 10,00 ETL / 0,1850 Gram - 1 Dolar = 2,8252 ETL / 0,6548 $
Çıkış Tarihi: 14.05.1955, Son Satış Tarihi: 31.12.1956 tarihinde dolaşımdan kaldırıldı.
Basım Adedi: 100.000 adet 4 puldan oluşan seri, ( 50 lik ) tabakalar halinde basılmıştır.
Pulun Boyutu: 30× 30 mm. - Dantel: 11
15 kuruş 150.000 adet, 20 kuruş 150.000 adet, 50 kuruş 100.000 adet, 100 kuruş 100.000 adet
Baskı Yöntemi: Ofset
Basımevi: Güzel Sanatlar Matbaası - Ankara
Grafik Tasarım: Açıklanmadı


Seri Numarası: 212
PTT Kodu: 1001, PTT Sayfa:

Konu: İmar Kongresi

Ankara, Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesinde toplanan 1955 İmar Kongresi:
İmar kongrelerinin ortaya çıkışı ikinci dünya savaşının bitimine rastlamaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin iktisadî ve sosyal kalkınmalarının, bölgesel planlama ile eş güdümlü yürütülmesi esasına dayanır. Birleşmiş Milletlerin desteğiyle ve sağladığı finansman imkânlarıyla yürütülmüştür. 
Memleketin imarı işinin selâhiyetli kimselerden görüş alarak yürütülmesi amacıyla, ilki 1945 yılında Ankara’da toplanan imar kongresi, Bayındırlık Bakanlığı tarafından tertip edilmiştir. Takip eden yıllarda da imar kongreleri yapılmıştır. Bu kongrelerin amacı ‘şehirlerin imarı’, inşaat işlerinde kolaylık gösterilmesi için eldeki ‘talimatname ve nizamnamelerin tadili’, bilhassa imar işlerinde zorluklar doğuran ‘İstimlâk Kanunu’nun değiştirilmesidir. 27 Ocak 1955 tarihinde Nafıa Vekaleti (Bayındırlık Bakanlığı) bütçesinin görüşülmesi sırasında Bakan, bütçe komisyonuna yakında bir imar kongresinin toplanacağını söylemiştir. 1955 İmar kongresi 14 Nisan günü saat 09:00’da Ankara’da Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi konferans salonunda açılmıştır. Kongrede üzerinde durulacak meselelere ilişkin dört farklı rapor hazırlanmış ve bu raporlar hazırlıklarını yapabilmeleri için katılımcılara kongre öncesinde sunulmuştur. Nitekim kongreye İstanbul Belediyesini temsilen katılan üç kişilik heyet, hazırlanmakta olan Yapı ve İmar Kanunu tasarısına 53 maddeden oluşan bir itiraz getirmiştir.
Kongrede ele alınan konular: İmar mevzuatı, imar tatbikatının finansmanı, imar planlarının şehircilik plânlarına da uygun olarak ihtiyaçlara göre düzenlenmesi ve köy imarı ile köy meskenlerini de kapsayacak şekilde mesken meselesidir. Gazete arşivlerinden tesbit edebildiğimiz kadarıyla 1962 yılında da bir imar kongresi tertip edilmiştir.
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
PTT adına İlk Gün Zarfları hazırlanarak dolaşıma sunmuştur.
İlk Gün Damgalı Zarfın Dolaşıma Sunulduğu Günkü Değeri 1,85 ETL ( 185 Kuruş ) + Zarf maliyetidir.
Özel Posta Damgası ( İlk Gün Damgası) ile Damgalanan zarf 1.230 adetidir.
.
1955.04
Seri no: 212

Zarflar bulundukca örnek olarak konulacaktır.
Sizde bulunuyorsa tarayıp filateli@pulhane.com adresine 
e.posta ile gönderirseniz bu sitenin tamamlanmasına yardım etmiş olursunuz.
TEŞEKKÜRLER.2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.