Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
İLK GÜN ZARFLARI VE DAMGALARI
İLK GÜN ZARFLARI VE İLK GÜN DAMGALARI
İlk Gün Damgası: Posta pullarının dolaşıma ( Tedavüle ) çıkarıldıkları gün, pulların konusuyla ilgili yerlerdeki Posta işyerlerinde yalnız bu pulların iptalinde kullanılmak üzere yaptırılan ve üzerlerinde konuya ait yazı ve motifler bulunan tarih damgalarıdır.
İlk Gün Posta Damgası: PTT tarafıdan İlk Gün Damgası yapılmayan veya İlk Gün Damgaları yapılmaya başlanmadan evvel Pul serilerinin Zarflara veya bir sayfa kağıta yapıştırılarak dolaşıma çıkdıkları gün herhangi bir posta merkezinde damgalanması ile elde edilmiş, zarflar veya sayfalardır.
1981

1981.01
Seri no: 587


1981.02 - Seri no: 588
Sürekli Posta Pulları - Atatürk 1981.1
04.02.1981 Posta Damgalı İlk Gün Zarfı


1981.03
Seri no: 5891981.04
Seri no: 5901981.05
Seri no: 5911981.06
Seri no: 5921981.07
Seri no: 593


1981.08 - Seri no: 594
Sürekli Posta Pulları - Sürşarjlı
03.06.1981 Posta Damgalı İlk Gün Zarfı


1981.09
Seri no: 595


1981.10 - Seri no: R033
Resmi Posta Pulları
14.07.1981 Posta Damgalı İlk Gün Zarfı

1981.11 - Seri no: 596
Sürekli Posta Pulları - Atatürk 1981.2
15.07.1981 Posta Damgalı İlk Gün Zarfı

1981.12 - Seri no: 597
Sürekli Posta Pulları - Atatürk 1981.3
29.07.1981 Posta Damgalı İlk Gün Zarfı


1981.13
Seri no: 5981981.14
Seri no: 599


1981.15 - Seri no: 600
Sürekli Posta Pulları - Atatürk 1981.4
23.09.1981 Posta Damgalı İlk Gün Zarfı


1981.16
Seri no: 601


1981.17 - Seri no: R034
Resmi Posta Pulları
23.10.1981 Posta Damgalı İlk Gün Zarfı


1981.18
Seri no: 602


1981.19 - Seri no: 603
Sürekli Posta Pulları - Atatürk 1981.5
10.12.1981 Posta Damgalı İlk Gün Zarfı


1981.20
Seri no: 604


1981.21 - Seri no: 605
Sürekli Posta Pulları -
Okuma - Yazma seferberliği
24.12.1981 Posta Damgalı İlk Gün Zarfı

İlk Gün Zarfları 1981 Listesi < >


2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.