Pulhane Ltd.Şti.
Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI
CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI
1938.02/128 - Cumhuriyetin 15. Yıldönümü

1943.04 - Cumhuriyetin 20 inci Yıldönümü

   
   
1953.09 - Cumhuriyetin 30. Yıldönümü

1958.10 - Cumhuriyet'in 35. Yılı ( Ek Değerli )

1963.13 - Cumhuriyetin 40. Yılı


1973.14-15 - Cumhuriyetin Kuruluşunun 50. Yılı

1983.17 - Cumhuriyetin Kuruluşunun 60. Yılı

1993.14 - Cumhuriyet'in 70. Yılı
Türkiye Cumhuriyeti Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir ilkesini temel sayan, insan hak ve hürriyetlerine dayalı milli, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.
Büyük Türk Milletinin, yüce Atatürk'ün önderliğinde başardığı hürriyet ve istiklal mücadelesini ebedileştiren Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 70. Yıldönümü büyük etkinliklerle kutlanmıştır. Türk Devletinin Dünya milletleri arasındaki yerini ve önemini gereğince yüceltecek olan bu kutlamalar, milli şuur ve ülküler etrafında bölünmez bir bütün halinde toplanmış olan milletimizin yücelme gücünü ve azmini bir kere daha kanıtlamıştır.


1998.11 - Cumhuriyetin 75. Kuruluş Yılı
Cumhuriyetimizin 75. Kuruluş Yıldönümünde konunun anlam ve önemine uygun olarak büyük önder Atatürk’ün ve onun ilkeleri ile getirdiği çağdaş kazanımların pullarda işlenmesi ve bu yolla daha da gelişip güçlenmesi, Cumhuriyetin amaç ve ilkelerinin dünya kamuoyuna iletilmesi amacıyla iki adet anma bloğu ve bir adet anma serisi çıkarılrnıştır.

2003.12 - Cumhuriyet'imizin 80. Yılı
Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen Kurtuluş Savaşının zaferle sonuçlanması ve 29 Ekim 1923’de Cumhuriyetin ilanı sonucunda millet egemenliğine dayalı yeni Türk Devletinin kuruluşu gerçekleşmiştir. Atatürk’ün ( Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir ) sözü Cumhuriyetimizin temel karakterini ifade etmektedir. Bu sayede Türk Milletinin modern, çağdaş ve özgür bir millet olma yolunda ihtiyaç duyduğu kalkınma hamleleri başlatılmıştır.

2008.21 - Cumhuriyetimizin 85. Yılı
Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk'ün en büyük eserim dediği Cumhuriyet, halkın egemenliği elinde tuttuğu ve seçtiği temsilcileri aracılığı ile kullandığı devlet biçiminin adıdır. Türkiye Cumhuriyetinin temeli Ankara'da 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşu ile atıldı. Kurtuluş Savaşının zaferle sonuçlanmasının ardından 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti ilan edildi.
Atatürk'ün "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" sözü Cumhuriyetimizin temel karakterini ifade etmektedir. Cumhuriyetle birlikte Türk milletinin modern, çağdaş ve özgür bir toplum olma yolunda ihtiyaç duyduğu büyük kalkınma hamleleri gerçekleştirilmiştir.
Atatürk, Cumhuriyetin önemini “Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare Cumhuriyet idaresidir." sözleriyle belirtmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Büyük Önderin çizdiği çağdaş uygarlık yolunda 85. yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutlamaktadır.

2013.27 - Cumhuriyetimizin 90. Yılı
İlk TBMM'nin 29 Ekim 1923'de Devletin yönetim biçimini Cumhuriyet olduğunu ilan etmesi ile milli egemenliğe dayalı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşu gerçekleşmiştir
29 Ekim I 923'de Anayasa’nın birinci maddesinde yapılan " Hâkimiyet, bilâ kaydü şart Milletindir. İdare usûlü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müstenittir. Türkiye Devletinin şekli Hükümeti, Cumhuriyettir " değişikliği ile tarih sahnesinde Osmanlı Devletinden sonra yeni bir Türk Devleti
" Cumhuriyet "
şeklinde yerini almıştır.

2014.24 - Cumhurbaşkanlığı Sarayı - Türkiye Cumhuriyetinin 91. Yılı
Cumhuriyet, egemeniiğin kaynağının millete ait olduğunu kabul eden devlet şeklidir.
Devletin temel organlarının seçimle iş başına geldiği bir yönetim biçimidir.
Cumhuriyet rejimi, insan unsuruna verdiği değer, insan hak ve hürriyetlerine gösterdiği saygı nedeni ile çağdaşlaşmayı, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmayı en iyi şekilde temsil eder.

2015.27 - Türkiye Cumhuriyeti'nin 92. Yılı
Cumhuriyet, ulusun, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığı İle kullandığı devlet şeklidir. Ya istiklâl ya ölüm ilkesi ile başlayan Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanması Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolun başlangıcı olmuştur.

2016.29 - Cumhuriyet Bayramı
Cumhuriyet yönetiminde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu hakkı hiçbir güç, hiçbir iç veya dış kuvvet milletimizin elinden alamaz. Adını tarihe altın harflerle yazdırmış büyük milletimiz, tarihin her döneminde bağımsızlığını korumayı başardığı gibi
15 Temmuz 2016 tarihindeki kanlı darbe girişimine göğsünü siper ederek yine istiklalini muhafaza etmeyi bilmiştir.
Milletimizin ortak eseri olan Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak, mücadele etmek, gerektiğinde fedakarlıkta bulunmak, hepimizin müşterek vazifesidir.


2017.22 - Cumhuriyetimizin 94. Yılı
Esarete ve dayatmalara rıza göstermeyen Türk Milleti, istiklâline ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı'nı, tarihte benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandırmıştır. 29 Ekim 1923'te Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesi ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur.
Mıili egemenliği ve demokrasiyi daha iyi korumamızın onemii vurgulamak, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Paşa başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd etmek amacıyla hazırlanan Anma Serisinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı karsısında bulunan ve TEK MİLLET, TEK BAYRAK, TEK VATAN, TEK DEVLET'i simgeleyen 15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANITI görseline yer verilmiştir.


© Pulhane Ltd.Şti.