Pulhane Ltd.Şti.
Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
13.01.1985 tarihinde 1985 Yılının 1. ilk serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
Seri Numarası: 654
1985.01
İstanbul'87 Dünya Posta Pulları Sergisi
( Tanıtma Bloku )
1985-01-B01
2877-B027-B027

1985-01-01
2877/1-3100/1-3095/1
1985-01-02
2877/2-3100/2-3095/2
Pullar ayrıca tabaka halinde basılmamıştır.
Kataloglarda Blok içi bir pul olarak düşünülmüş ve tek numara verilmiştir.
Sonradan iki ayrı tasarım olduğu görülerek aynı numara 1 ve 2 diye ayrılmıştır.

Dolaşıma sunulduğu günkü değeri, 280,00 ETL / 0,62 $


2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.