Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PUL BASKILI POSTA KARTLARI
1999.02
Osmanlı Devleti'nin Kuruluşunun 700. Yılı
- Haseki

HASEKİ
Sarayda görevli silahlı muhafız olan hasekiler, Bostancı ve Yeniçeri Ocağından seçilirlerdi. Padişahın her gittiği yerde 60 kişilik gurup halinde bulunurlardı. Yeni padişah olan şehzadenin annesinin yeni saraya taşınması sırasında onlara I muhafızlık ederlerdi. Padişahın deniz gezileri sırasında koruma ve I asayiş görevi haseki ağasına verilirdi.

1999.03
Osmanlı Devleti'nin Kuruluşunun 700. Yılı - Bölükbaşı


BÖLÜKBAŞI
Bölük başılar atlıydı, eğerlerinin sol tarafına bir demir bozdoğan ile bir kalkan asılırdı. Padişahlar camiye giderken bölük başılar gösterişli elbiseler ve başlarına değerli taşlarla süslenmiş başlık giyer, ellerinde mızrak gibi uzun kamışlar tutarak alaya katılırlardı. Kapıkulu süvarisinin esas bölükleri dışındaki bölüklerin kumandanlarına ve saruca, sekban, levent, tüfekçi denilen eyalet kapı halkı teşkilatında bulunan bölüklerin kumandanlarına da bölük başı denirdi.
1999.04
Osmanlı Devleti'nin Kuruluşunun 700. Yılı - Saka


SAKA
Osmanlı Döneminde, evlere su bulunmuyordu,
evlere şuyun taşınması için bir hizmet sektörüne ihtiyaç duyularak 15. Yüzyılın sonuna kadar İstanbul’da çeşme suyunu Sakalar Loncası temin etmiş, bu loncaya kayıtlı atlı veya yaya sakalar evlere su taşımışlardır.
1999.05
Osmanlı Devleti'nin Kuruluşunun 700. Yılı - Aşçı


AŞÇI
Yeniçeri teşkilatında Yaya ortalarıyla Sekban ve Ağa
bölüklerinin her birinde bulunan ve o birliklerin yemeklerini pişirtmekle görevli olan subaylara verilen addır. Bunlara usta veya aşçıusta da denirdi. Maliyetlerinde yamaklar ve civelekler bulunurdu.
Yemek kazanı yeniçeri töresinde kutsal tutuluyordu. Onun için ocağa ait meseleler, her orta ve bölükte kendi kazanlarının çevresinde konuşulur, tartışılırdı.

Not: ( Aşçı ) konulu Pul Baskılı Posta Kartın diğer kartlara göre farklılığı vardır. Bütün kartlarda büyük resimle küçük resim ( Pulun Resmi ) aynı olduğu halde bu kartda farklı resim ( Bölükbaşı ) kullanılmıştır.
1999.06
Osmanlı Devleti'nin Kuruluşunun 700. Yılı - Tatarlar


TATARLAR

Osmanlı Devleti’nde atlı posta taşıyıcılarına verilen addır. Devlet kurumları arasındaki haberleşmeyi sağlamak üzere Tataran Ocağı adı altında atlı binicilerden oluşan bir meslek
gurubudur.
1999.06
Osmanlı Devleti'nin Kuruluşunun 700. Yılı - Tatarlar


MEHTERAN
Mehterhane Osmanlılarda hakimiyet sembolü sayılırdı. Kös, nakkare, zil, zurna ve borulardan kurulu olan bu askeri mızıka takımı seferlerde de Osmanlı Ordusuna öncülük yapardı, Otağı Hümayun ile öteki çadırları kurma görevini de üstlenirdi.
Kartların arka yüzünde hiçbir baskı yoktur.
12.04.1999 Tarihinde, Osmanlı Devleti'nin Kuruluşunun 700. Yılı konulu iki ayrı değerli Pul Baskılı Posta Kartı
( A )*
harfli olanlar Yurtiçi, ( PC )* harfli olanlar Yurtdışı Pul baskılı Posta Kartı bedelinden satışa sunulmuştur.

Osmanlı Devleti'nin Kuruluşunun 700. Yılı
Osmanlı İmparatorluğu 1299 yılında Osman Bey tarafından Anadolu'da kurulan Türk devletidir. Kuruluşundan itibaren günden güne güçlenen ve büyüyen devlet, birçok mücadele ve savaştan sonra 1453 yılında İstanbul'u fethederek dünyanın en eski imparatorluğu olan Bizans'ı sona erdirmiş, bu zaferle dünya tarihinde Orta Çağ kapanarak Yeni Çağ açılmıştır.
Osmanlı devleti 16. yüzyıl sonunda 60 milyon nüfuslu, 6 milyon metrekarelik toprak alanı ile dünyanın en büyük imparatorluğu haline gelmiştir. Bu dönemde Karadeniz ve Akdeniz Osmanlı egemenliğine girmiştir.
İmparatorluk merkezi bir devlet yapısına sahiptir. Padişah hem orduların başkomutanı, hem en büyük icra amiri ve devlet başkanı durumundadır. Bununla birlikte Divan-ı Hümayun denen ve bugünki bakanlar kurulunu andıran bir teşkilat mevcuttur. Devlet teşkilatı genel olarak saray teşkilatı, mülkî teşkilat, ordu, maliye, sosyal kurumlar, öğretim kurumları gibi kısımlara ayrılmıştır.
Osmanlı devletinde şairlik, bestekarlık, ressamlık, bilim adamlığı, marangozluk gibi değişik dallarda verdikleri eserleri günümüze kadar ulaşmış olan birçok padişah vardır.
Osmanlı Devleti sanatta, bilimde, askerlikte, mimarlıkta ve güzel sanatların çeşitli dallarında eserler vermiş, yenilikler yapmış ve dünyaca tanınan Mimar Sinan, Nefî, Bakî, Fuzulî, Pirî Reis gibi ünlü kişiler yetiştirmiştir. Çeşitli kültürlerin ve inançların bir arada, barış ve hoşgörü içerisinde yaşamasını sağlayan bir dünya devleti olmuştur.

Basım Adedi: 10.000 ( Herbiri )
Grafik Tasarımı: Ömer Şahin
Basımevi: Posta İşletme Genel Müdürlüğü Mabaası 1999
Kartların Boyutu: 157 x 105 mm.

Konu İle İlgili Diğer Sayfa ( Pul Serisi )

*( A ) işaretli Yurtiçi Posta Kartı ücreti karşılığı olup, dolaşıma çıktığı günki değeri 150.000.- ETL dir.
( PC ) işaretli Yurtdışı Posta Kartı ücreti karşılığı olup, dolaşıma çıktığı günki değeri 225.000.- ETL dir.
Kartların değeri değişgendir Posta Kartı gönderi beldeli arttırıldığında değeri değişmektedir.
( İsteyen Meraklılara )
Pul Serisinin ( İlk Gün Damgası ) Pul Baskılı Posta Kartlarının üzerinde de kullanılmıştır.

Osmanlı Posta Tarihi Sergisi'nin ve Osmanlı Devleti'nin 700. Kuruluş Yıldönümü Uluslararası Pul Sergisi'nin
( Özel Tarih Damgaları )
Pul Baskılı Posta Kartlarının üzerinde de kullanılmıştır.
Kullanılan Damgalar
2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.